Međunarodna konferencija “Izgradimo održivu budućnost”: Adriatic Metals o zaštiti biodiverziteta 

0

U okviru Međunarodne konferencije o održivom razvoju – Izgradimo održivu budućnost, voditeljica Odjela za održivost kompanije Adriatic Metals Vildana Mahmutović imala je priliku predstaviti detalje integralnog pristupa zaštiti biodiverziteta u projektu Vareš. – Tim pristupom pokazujemo da održivost i zaštita prirode mogu biti neodvojivi od industrijskih projekata – poručuje Mahmutović.

Vildana Mahmutović

Mahmutović podsjeća da su u pripremi projekta Vareš izvršena brojna i detaljna terenska istraživanja prisustva zaštićenih vrsta, kao i potencijalnih Natura 2000 staništa. Istaknula je da su pomenuti podaci korišteni za poduzimanje mjera izbjegavanja i prioritetne zaštite prema smjernicama Standarda 6 Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

– Nažalost bh. regulativa ovo područje nije dovoljno uredila, te u tom smislu podržavamo nastojanja Ministarstva okoliša i turizma FBiH na usaglašavanju zakonskih propisa, kako bi ovo postalo obaveza, a ne dobra volja društveno odgovornih kompanija – dodaje Mahmutović.  

– Jedna od aktivnosti koju provodimo je i obnova i restauracija oko 110 ha šume smrče, u svrhu nadoknade gubitaka uzrokovanih projektom, kao i zaštita vodotoka rijeke Bukovica. Za restauraciju smo odabrali šumske sekcije koje su u prethodnih 10 godina intenzivno korištene za eksploataciju drvne mase, što je narušilo potencijal zadržavanja vode šumskog tla.     Dodatno, stvaramo optimalne uslove za ponore CO2, što je dio naše strategije ka dekarbonizaciji – ističe Mahmutović. 

Projekat Vareš obuhvata i strategije za smanjenje degradacije zemljišta i vegetacije, upravljanje zaštitom voda i zraka, kao i sprečavanje i smanjenje uticaja na biodiverzitet i okoliš.

– S aspekta biodiverziteta, potrudili smo se izbjeći uticaj na Malu rijeku, i izmijenili lokacije odlagališta jalovine kako bi se zaštitile močvarne vegetacije i stanište šume smrče. Izmijenili smo i projekat upravljanja otpadnim vodama i uveli potpunu recirkulaciju vode u našem pogonu. Dodatno, izmjestili smo lokaciju pretovarne stanice zbog zaštite staništa šišmiša – kaže Mahmutović. 

Adriatic Metals ide i korak dalje u doprinosu zaštiti biodiverziteta – učestvuje u lokalnim akcijama čišćenja grada Vareša, provodi akcije pošumljavanja na prostorima općine Vareš, gdje su u protekle dvije godine posadili više od 15.000 sadnica i obavlja čišćenje i restauracije 6,66 ha napuštenih livada u svrhu zaštite vrsta tipičnih za planinske livade

– Sve ove aktivnosti ukazuju na našu posvećenost dobrobiti zajednice u kojoj živimo i radimo. Integracijom dobrih praksi dajemo uspješan primjer spajanja industrijskog rada i zaštite okoliša – zaključuje Mahmutović. 

Konferencija je održana u organizaciji ESG BH UZOD, pod pokroviteljstvom predsjednice FBiH Lidije Bradara, dopredsjednika RS dr. Davora Pranjića, gradonačelnika Brčko Distrikta BiH dr. Zijada Nišića i federalne ministrice okoliša i turizma FBiH prof. dr. sc Nasihe Pozder.