Master program Ekonomskog fakulteta u Sarajevu osmi u istočnoj Evropi

0

Jedan od najvećih svjetskih sistema za rangiranje univerziteta u svijetu The Eduniversal Best Masters Ranking Worldwide 2019, pozicionirao je master programe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu među 200 najboljih u svijetu.

Master program Economics and Management of Public Sector and Environment University of Sarajevo zauzima 8. mjesto u oblasti Javne uprave u istočnoj Evropi, a program Master in Management and Information Systems University of Sarajevo zauzima 9. mjesto.

Ostala četiri master programa – Marketing, Economics and Management Master programme, Property – Applied Finance i Financial Management, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu također spadaju u Top 200 – Regionalno rangiranje unutar devet geografskih zona.

Eduniversal je vršio ispitivanje više od 20.000 različitih master programa na uzorku od 886 biznis škola iz 136 zemalja. Rangiranje je pokrenuto uz podršku Eduniversal međunarodnog naučnog odbora, a temelji se na slijedeća tri glavna kriterija: reputacija programa, plata od prvog zapošljavanja diplomanata, te zadovoljstvo studenata, saopćeno je iz Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.