Mađarska će investirati 61 milion eura u BiH: Najavljeno i otvaranje aviolinije Sarajevo-Budimpešta

0

Na sastanku održanom u FIPA-i, ambasador Mađarske u BiH NJ.E. Jozsef Negyesi informirao je direktora Agencije Gordana Milinića da će Mađarska investirati 61 milion eura u BiH u 2016. godini u projekte zaštite okoliša, poljoprivrede, turizma i energetike.

Od FIPA se očekuje da mađarskim investitorima prezentira investicione mogućnosti u Bosni i Hercegovini, posebno projekte iz navedenih sektora, te da animira sve institucije u BiH koje učestvuju u procesu privlačenja stranih investicija i potencijalnim investitorima da pruži punu podršku i pomognu u započinjanju njihove djelatnosti u BiH.

Direktor Milinić je obećao maksimalan angažman svih kapaciteta FIPA-e i svu potrebnu pomoć prilikom odabira projekata i lokacija i pokretanja djelatnosti mađarskih kompanija. Pozvao je ambasadora da zajednički ulože napore kako bi animirali zainteresirane mađarske investitore da uspješno realiziraju njihove investicije u BiH.

Obavijestio je također ambasadora o promotivnoj kampanji “Invest in BiH” koju je FIPA već pokrenula, te o mogućnosti pripreme promotivnih spotova koji bi bili orijentirani na mađarske investitore.

Ambasador Negyesi je također informirao direktora Milinića o skorom proširenju poslovanja kompanije “Wizz Air” na sarajevski aerodrom i otvaranju novih aviolinija, posebno linije Sarajevo-Budimpešta. (Klix)