Lukavac: Građani blokirali gradnju fabrike koja bi povećala zagađenje

0

U Lukavcu je u četvrtak održan još jedan “pokušaj” da se održi Javna rasprava o mogućnostima za izdavanje okolinske dozvole kompaniji „Energy Solution“, koja već godinama pokušava pokrenuti Centar za reciklažu rabljenih guma. No, skup je prekinula grupa nezadovoljnih građana.

Stav građana Lukavca i njihovih predstavnika u lokalnoj zajednici, koji su se više puta izjasnili da na području ove općine nema mjesta za novog zagađivača, potvrđen je još jednom. Raspravu je organizovalo Federalno ministarstvo  okoliša i turizma.

Predsjednik Komisije za ocjenu studije utjecaja na okoliš Općine Lukavac, Jakub Mahovkić, rekao je da su analizom kompletne studije došli do pokazatelja „da jednostavno više ne želimo slušati ono što je frizirano, što je lažno“.

Prije početka prezentacije istakao sam da je većina dokumenata iskopirana iz druge studije, da se nalaze podaci iz studije za postrojenja koja su  instalirana u Tešnju. Uzmete jednu i drugu studiju i vidite da se  99% teksta poklapa, a radi se o sasvim drugim postrojenjima i na drugoj lokaciji. Neki podaci koje su iznijeli su čak i smiješni – izjavio je Mahovkić za RTV Lukavac.

Tokom Javne rapsrave prezentovani su dokazi da je kompanija „Energy Solution“, od maja 2015. do maja 2016. godine, u BiH uvezla 600 kamiona gume, odnosno 12 hiljada tona gume. Gdje su zavšile te gume za ekologe je još uvijek nepoznanica, jer za pirolizu u Lukavcu nemaju dozvolu za rad.

Sa činjenicama da studija nije realna i istinita, da Lukavcu nije potreban još jedan zagađivač, i da će  građani  morati  iskoristiti sve moguće mehanizme da zaustave „Energy Solution“ u višegodišnjim nastojanjima da, samo stotinu metara od stambenih objekata,  pokrenu proces pirolize gume, složili su se i predstavnici drugih nevladinih udruženja.

Uputili su poziv da se obrati pažnja i na velike operatere, koji godinama enormno zagađuju, a ne samo na nove, potencijalne zagađivače, javlja RTV Lukavac.