Livno: Prodata zaplijenjena imovina Unimaxa

0

U postupku prinudne naplate, Kantonalni porezni ured Livno izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika – dužnika u ukupnom iznosu  od 150.923 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Prodata je imovina poreznog obveznika – dužnika „Unimax“ d.o.o Livno u ukupnom iznosu 150.100 KM. Prodat je poslovni objekt i dva zemljišta.

Inače, ova fabrika proizvodila je nekad boje i lakove a propala je nakon neuspjele privatizacije.

Također, u postupku prinudne naplate prodata je i imovina poreznih obveznika „Perla“ d.o.o. Livno, „Li Pam“ d.o.o, „Čulin mlin“ d.o.o. Livno i „GAIA“ d.o.o Livno.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se naplate dužne obaveze po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i prodaja zaplijenjene imovine je krajnja mjera koja se poduzima u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, jer za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

 – Ukoliko se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu – saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.