Lani u FBiH dodijeljeno preko 289 miliona KM državne podrške

0

Vlada FBiH je danas usvojila godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj podršci u FBiH za 2020. godinu.

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći, davaoci državne pomoći su BiH, FBiH, RS, BD BiH, kantonalne, gradske i općinske uprave putem ovIašenih pravnih osobe koje dodjeljuju ili upravljaju državnom pomoći. Korisnici državne pomoći su privredni subjekti koji obavljaju privrednu djelatnost sudjelujući na tržištu putem proizvodnje ili trgovine robe i/ili usluga.

Lani je državna pomoć dodijeljena u ukupnom iznosu od 289.203.200 KM, uključujući i onu dodijeljenu poljoprivredi. Sudjelovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu FBiH iznosi oko 1,29 posto. To je 10,5 posto manje nego u 2019. godini, ali čak 94 posto više u odnosu na 2018. godinu.

Dodijeljena državna pomoć (bez poljoprivrede) za 2020. godinu lani je iznosila 177.233.815 KM.

U 2020. godini dodijeljeno je 330.000 KM za promoviranje regionalnog razvoja.

Horizontalna državna pomoć, odnosno za ekonomiju u 2020. godini je dodijeljena u visini od 23.388.502 KM, a vertikalna pomoć sektoru proizvodnje čelika iznosila je 61.760.004 KM.

Državna pomoć male vrijednosti se dodijeljuje u iznosu do 200.000 eura po jednom korisniku, u toku tri fiskalne godine, a polazi od pretpostavke da taj iznos ne utječe na trgovinu, odnosno ne narušava ili ne prijeti da naruši tržišnu konkurenciju. Ova kategorija državne pomoći dodijeljena je u 2020. godini u iznosu od 48.255.313 KM.

Oblik državne pomoći je i naknada za pružanje usluga od općeg ekonomskog interesa, odnosno od posebne važnosti za građane kojima se svim korisnicima /građanima osigurava usluga pod jednakim, stabilnim uvjetima, odnosno pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti, a koje se najčešće dodjeljuju u sektoru prometa, poštanskih i usluga električne energije i slično. Državna pomoć za ove usluge je u 2020. godini iznosila 43.500.000 KM.

Državna pomoć u sektoru poljoprivrede, za 2020. god. dodijeljena je u visini od 111.969.382 KM.

Ukupno dodijeljena državna pomoć kantonima (bez iznosa za poljoprivredu) za 2020. godinu iznosi 33.698.356 KM, a po federalnim ministarstvima 143.535.459 KM.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da izvještaj dostavi Vijeću za državnu podršku BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj potpori u BiH koje će biti dostavljeno Vijeću ministara BiH.