Krnjić pozvao Poreznu upravu da prinudno naplatiti dug od 1,23 milijarde KM

0

Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije BiH (PIO) ne može tužiti firme koje mu duguju po osnovu doprinosa. Taj dug je viši od milijarde i 23 miliona KM, kazao je Zijad Krnjić, direktor ovog Zavoda.

Objašnjava da po Zakonu o poreznoj upravi, o doprinosima, Porezna uprava FBiH je u ovoj oblasti i sudija i izvršilac.

-Njihovo je zakonsko ovlaštenje i obaveza da rješenjem o prinudnoj naplati, bez potrebe da se vodi sudski postupak, naplate od tih dužnika. Postoji taj efikasni postupak, bez razvlačenja po sudovima. Međutim, Porezna uprava taj instrument ne koristi. Treba im postaviti pitanje zašto – rekao je Krnjić za Faktor.

U Poreznoj upravi Federacije BiH su odgovorili kako oni u okviru svoje nadležnosti, koja se odnosi na naplatu direktnih poreza i doprinosa, poduzimaju sve mjere prinudne naplate koje su propisane Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate.

Od blokade transakcijskih računa, zapljene sredstava na računima, konstituisanja zakonskih hipoteka, do zapljene imovine i njene prodaje.

-Najveći dužnici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda i doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, i osiguranje za slučaj nezaposlenosti su javna preduzeća i ustanove koji zapošljavaju veliki broj radnika. Ostvarene prihode uglavnom su usmjeravali na isplate plaća, a doprinosi su ostajali neuplaćeni. Iz godine u godinu dugovanja ovih poreznih obveznika su se uvećavala i za iznose zateznih kamata – pojašnjavaju u Službi za informisanje Porezne uprave FBiH.