Kremić: Svi ekonomski pokazatelji u Federaciji BiH su u porastu

0

Federalni zavod za statistiku je najznačajniji službeni izvor informacija u FBiH, nezavisan u izboru izvora podataka, statističkih metoda i procedura, odluka koje se odnose na sadržaj, formu i vrijeme distribucije kao i odluka koje se odnose na zaštitu povjerljivosti podataka. Nude obilje informacija neophodnih demokratskom društvu u razvoju, a u cilju njegovog obrazovanja i stalnog napretka, piše Avaz.ba.

Podaci i informacije do kojih uposlenici dolaze putem svojih istraživanja su priznati i imaju široku upotrebu. Potpisali su i Memorandum o saradnji s Univerzitetom Harvard u cilju sprovođenja zajedničkog projekta istraživanja o prohrambenim i životnim navikama.

O radu ove institucije razgovarali smo sa Emirom Kremićem, direktorom Federalnog zavoda za statistiku BiH, a koji je u medijima poznat kao “čovjek koji je spasio popis stanovništva u BiH“.

Broj zaposlenih

Kakvi su prema statističkim podacima pokazatelji ekonomskih kretanja u Federaciji BiH?

Bruto domaći proizvod (BDP) u Federaciji BiH je u 2015. godini zabilježio stopu realnog rasta od 3,1 posto dok je u RS 2,6 posto.

Stopa rasta od 3,1 posto je najveća stopa rasta od 2009. godine. Naime u 2009. godini zabilježena je negativna stopa rasta od 2,8 posto, a u 2014. godini je zabilježena pozitivna stopa rasta od 1,4 posto.

Prema prvim procjenama BDP u drugom kvartalu 2016. godine bilježi stopu realnog rasta od 2,3 posto, a u RS 1,8 posto.

Da li broj zaposlenih u Federaciji BiH prethodnih godina se smanjuje ili povećava?

Podaci o ukupnom broju zaposlenih u Federaciji BiH u prethodne tri godine konstantno rastu za jedan ili dva posto godišnje.

U 2014. godini u odnosu na 2013. godinu zaposlenost je porasla za dva, dok je u 2015. godini u odnosu na 2014. zaposlenost porasla za jedan posto.

Obzirom da 2016. godina još nije završena analizirali smo prosječan broj zaposlenih za devet mjeseci ove godine, koji također pokazuju rast od jedan posto u odnosu na 2015. godinu.

Ukoliko podatke posmatramo u odnosu na 2013. godinu, zaposlenost u 2015. godini je porasla tri posto, dok je za prvih devet mjeseci 2016. porasla pet posto.

U kojim djelatnostima je zabilježeno najveće povećanje broja zaposlenih?

Za prvih devet mjeseci 2016. godine u odnosu na 2015. godinu najveće povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u djelatnostima: prerađivačka industrija, trgovina, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, poljoprivreda, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i poslovanje nekretninama.

Za isti period najveće smanjenje broja zaposlenih zabilježeno u djelatnostima: javna uprava, obrazovanje, finansijske djelatnosti, rudarstvo, te prevoz i skladištenje.

Popis stanovništva

Da li je povećana i industrijska proizvodnja i izvoz?

Industrijska proizvodnja u periodu januar-septembar 2016. u odnosu na isti period 2015. veća je za 2,2 posto. Izvoz u oktobru 2016. bio je veći je za 1,7 posto u odnosu na oktobar 2015.

U kojoj mjeri su realizirane preporuke iz Izvještaja o napretku 2015. ?

Funkciju direktora Federalnog zavoda za statistiku obavljam od 8. decembra 2015.godine. Od početka preuzimanja funkcije do danas, čitav period bio je obilježen realizacijom aktivnosti koje su označene kao prioritetne za statistiku BiH a na bazi Izvještaja o napretku 2015. za oblast statistike.

Prema izvještaju o napretku 2015., kao prvi prioritet u oblasti statistike je objava finalnih rezultata popisa stanovništva 2013.

Objava popisnih rezultata je aktivnost za koju je javnost u ovoj godini čini mi se bila najviše zainteresirana. Kao što je poznato, konačni rezultati Popisa objavljeni su 1.jula ove godine i to u knjizi “Konačni rezultati“ kao i u elektronskoj formi te on-line diseminacionoj bazi i to preko WEBGis portala i PX weba preko koje korisnik samostalno kreira tabele u zavisnosti od svojih potreba i prvo bira indikator, a zatim obilježja prema kojima će taj indikator biti prikazan (period posmatranja, teritorija, tip naselja i slično.).

Koje su vaše obaveze do kraja godine prema Izvještaju i koje su aktivnosti u toku?

Do kraja godine imamo obavezu da uradimo još sedam knjiga sa popisnim rezultatima.

U toku su aktivnosti na realizaciji drugog prioriteta iz Izvještaja o napretku 2015., a koji se odnosi na implementaciju metodologije Evropskog sistema računa 2010. u statistici nacionalnih računa.

Planirana je objava rezultata u skladu sa navedenom metodologijom u proljeće 2017. godine za vremensku seriju 2005-2015. godina. Implementacija navedene metodologije se odnosi i na sektorizaciju institucionalnih jedinica, što  je jedan od osnovnih preduslova za kompilaciju statistike vladinih finansija, statistike duga i deficita u skladu evropskim standardima, a koja je trenutno u nadležnosti Centralne banke BiH.

Da li Zavod učestvuje u nacionalnim i regionalnim  projektima podrške statistici BiH?

Federalni zavod za statistiku sa ostale dvije statističke institucije u Bosni i Hercegovini učestvuje u brojnim projektima pomoći statističkom sistemu BiH koje financira Evropska komisija, Švedska razvojna agencija SIDA, njemački GIZ i druge međunarodne organizacije.

Ovi projekti, bilo da se radi o regionalnim (multi-beneficiary statistical cooperation programme) ili nacionalnim imaju za cilj povećati obim i omogućiti proizvodnju harmoniziranih statističkih podataka za Federaciju odnosno Bosnu i Hercegovinu s EU zahtjevima i standardima.

Prva Međunarodna konferencije o zvaničnoj statistici –ICOS 2017

S ciljem otvaranja zvanične statistike ka korisnicima i podrške što efikasnijem korištenju njenih podataka za planiranje društvenog  razvoja, Federalni zavod za statistiku i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organiziraju prvu Međunarodnu konferenciju o zvaničnoj statistici: Izazovi, mogućnosti i budući pravci razvoja – ICOS2017, koja će se održati u Sarajevu 30. i 31. marta naredne godine.

– ICOS2017 će okupiti naučnike, stručnjake i korisnike podataka iz regiona Jugoistočne Evrope i svijeta da prezentiraju svoja istraživanja, analize i primjere dobre prakse, te diskutuju o pravcima razvoja zvanične statistike u regionu i globalno. Partneri i prijatelji ICOS2017 su USAID BiH, ured Svjetske Banke u BiH, Republički zavod za statistiku RS i Agencija za statistiku BiH, kazao je Kremić.

Nacrt novog Zakona o statistici u Federaciji BiH

– Uz sve zahtjeve koji su postavljeni pred uposlenike Federalnog zavoda za statistiku ove godine urađen je i re-dizajn web stranice za koju smo dobili pozitivne ocjene od strane naših korisnika. Pored toga, od maja 2016. godine u pripremi je izrada i Nacrta novog Zakona o statistici u Federaciji BiH kojim treba da se uspostavi bolji pravni okvir za razvoj, proizvodnju, korišćenje i diseminaciju podataka i informacija službene statistike, a koji će biti u potpunosti usklađen s EU zakonodavstvom. Novi Zakon ne samo da će povećati povjerenje u Federalni zavod za statistiku, kao glavnog proizvođača službene statistike Federacije Bosne i Hercegovine, nego i u ostale odgovorne proizvođače službene statistike, u pogledu stručne neovisnosti, nepristranosti i visoke kvalitete statističkih podataka.

U 2016. godini Zavod je formirao više radnih grupa u kojima učestvuju zaposlenici iz svih Sektora. Tako naprimjer RG za analizu statističkih obrazaca imala je zadatak da izvrši analizu svih obrazaca korištenih u redovnim statističkim istraživanjima, a s ciljem smanjenja opterećenja naših izvještajnih jedinica od kojih većina iskazuje spremnost na saradnju, kaže Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku.

(Izvor: Avaz.ba)