Traži se projektant zgrade u parku Hastahana

0

Centralna banka Bosne i Hercegovine krenula je u odabri ponuđača koji će izraditi projekat nove zgrade ove institucije na lokalitetu Hastahana u Sarajevu.

Podsjetimo da je Centralna banka prošle godine kupila zemljište površine 2.290 kvadrata za 4,7 miliona KM na ovoj lokaciji, gdje, kako je ranije rečeno, planira graditi poslovni objekt i parking.

Banka je ove sedmice krenula u potragu za firmom koja će uraditi idejno rješenje objekta. Nakon toga će uslijediti i izrada glavnog projekta.

Predmet postupka je „izrada idejnog rješenja poslovnog objekta Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne  jedinice Sarajevo na lokalitetu ‘Hastahana’ Marijin Dvor, Sarajevo … sa ciljem da se dodijeli ugovor o javnoj nabavci usluga pobjedniku konkursa“. 

Centralna banka Bosne i Hercegovine će u slučaju uspješno provedenog konkursa za izradu idejnog rješenja provesti  pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci … na način da će pozvati pobjednika konkursa na pregovore o uslovima ugovora za izradu glavnog projekta za izgradnju objekta Centralne banke BiH.

Rok za prijem ponuda je 14. septembar, a isti dan će one biti i otvorene.

Mediji su ranije pisali da bi objekat trebao imati dvije podzemne etaže i tri sprata.

Kriteriji određeni u konkursnoj dokumentaciji su: 

  • Arhitektonska koncepcija (0-50 bodova / (0-50%) 
  • Prostorno-funkcionalno rješenje (0-40 bodova /(0-40%) 
  • Ekonomičnost (0-10 bodova / (0-10%)

Maksimalan broj bodova koji ponuđač može ostvariti je 100.  Sadržaj, odnosno to što podrazumijeva svaki od nabrojanih kriterija, je detaljno razrađen u konkursnoj dokumentaciji.  Kriterij za dodjelu ugovora u pregovaračkom postupku, koji slijedi nakon postupka konkursa za izradu idejnog rješenja, je najniža cijena.

D. Sinanović