Kostić krenuo u preuzimanje Sberbanke u BiH

0

Srbijanski biznismen Miodrag Kostić krenuo je u preuzimanje ruske Sberbanke u pet zemalja regiona, uključujući BiH.

Vijest o namjeri preuzimanja objavljena je u novembru prošle godine, a sada je u toku proces odobrenja akvizicije kod regulatora.

Konkurencijsko vijeće BiH jučer je objavilo informaciju o zaprimanju prijave te ostavilo mogućnost zainteresiranima da se izjasne.

S obzirom da već posjeduje AIK Banku Beograd i Gorenjsku banku Kranj, preko kojih je i obavio akviziciju, jasno je da Kostić postaje jedan od vodećih igrača u bankarskom sektoru našeg regiona.

– Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je 8. novembra 2021. godine zaprimilo zajedničku Prijavu koncentracije privrednog subjekta Agri Europe Cyprus Limited sa Kipra, AIK Banka a.d. Beograd i Gorenjska Banka d.d. Kranj, Slovenija kojom isti namjeravaju steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektima Sberbank d.d. Zagreb, Sberbank BH d.d. Sarajevo, Sberbank a.d. Banja Luka, Sberbank Budimpešta, Mađarska, Sberbank Srbija a.d. Beograd i Sberbank banka d.d. Ljubljana – stoji u obavijesti.

Pravni oblik koncentracije predstavlja sticanje kontrole ili prevladavajućeg utjecaja jednog, odnosno više privrednih subjekata nad drugim, odnosno nad više drugih privrednih subjekata ili dijelom drugog privrednog subjekta, odnosno dijelovima drugih privrednih subjekata i to sticanjem većine udjela osnovnog kapitala.

Predmetna koncentracija će, prema podacima iz Prijave koncentracije, imati efekat na tržištu pružanja bankarskih usluga.

Konkurencijsko vijeće poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na tržištu pružanja bankarskih usluga kao i na drugim tržištima na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekat, te druge institucije ili udruženja koje imaju relevantna saznanja o navedenom tržištu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja u vremenskom roku od 7 dana od dana objave obavještenja.

Inače, ruski Sputnjik piše da je ugovor vrijedan čak 500 miliona eura, ili oko milijardu KM, te da će toliko biti plaćene banke u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj.

Po realizaciji procesa akvizicije Sberbank, veličina aktive Kostićeve bankarske grupe će biti veća od 11 milijardi eura, čime će zauzeti poziciju jedne od najvećih regionalnih bankarskih grupa.