Kontrola Federalne uprave za inspekcijske poslove: Najčešći prekršaji neizdavanje fisikalnih računa

0

Uposlenici Federalne uprave za inspekcijske poslove u protekla tri dana izvršili su 200 kontrola, izrečeno je gotovo 100 prekršajnih naloga, te šest mjera zabrana rada što ukazuje da stanje nije dobro – izjavio je v.d. direktora Uprave Anis Ajdinović.

U tom pogledu, na današnjoj pres-konferenciji u Vladi Federacije BiH, istakao je da će i u narednim danima više od 90 federalnih inspektora u deset kantona obavljati aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora iz nadležnosti u unutrašnjoj kontroli i iz prekograničnog prometa.

“To se odnosi na oblast tržišne, turističko-ugostiteljske, sanitarno- zdravstvene, farmaceutske, saobraćajne, šumarske, veterinarske, poljoprivredne, vodne, urbanističko-ekološke inspekcije, te inspekcije za hranu i zaštitu na radu”, kaže Ajdinović.

Ove aktivnosti će se obavljati dok se ne konstatuje da je situacija na terenu bolja, gdje su trenutno najčešći prekršaji neizdavanje fisikalnih računa, prekršaji iz oblasti ispunjavanja higijenskih, veterinarskih, saobraćajnih, okolišnih uvjeta u radu privrednih subjekata, te rad bez registrovane djelatnosti.

Na današnjoj sjednici Vlada je, kaže Ajdinović, dala dodatnu podršku usvajanjem zaključka, kojim je Upravi omogućeno da angažuje inspektore u neradnim danima, za šta će dobiti naknadu koja im zakonom i kolektivnim ugovorom pripada.