Kompleks Aerodroma Trebinje imat će ukupnu površinu od 48.805 m2

0

Lokacija planirana za izgradnju Aerodroma Trebinje, nalazi se zapadno od urbanog centra grada prema naselju Hum i entitetskoj granici sa FBiH.

Obuhvata dijelove naseljenih mjesta Trebinja: Hum, Jusići, Petrovići, Jušići, Taleža, Duži, Ljubovo, Gola Glavica, Klikovići i Cerovac, navodi se u Studiji uticaja na životnu sredinu za izgradnju i rad Aerodroma Trebinje – Nacrt.

Za potrebe izgradnje, odnosno svih sadržaja predviđenih na lokaciji urađen je Zoning plan područja posebne namjene Aerodrom Trebinje i Strateška procjena uticaja Zoning plana na životnu sredinu.

Ovim dokumentom su definisane zone i sadržaji u smislu buduće namjene i korišćenja površina, uzimajući u obzir postojeće stanje i planirane sadržaje, prenijela je eKapija.

Ukupan obuhvat Zoning plana područja posebne namjene Aerodrom Trebinje iznosi cca 1.234 ha.

Ukupna bruto građevinska površina svih objekata visokogradnje po zonama, definisana je urbanističko-tehničkim i lokacijskim uslovima za izgradnju Aerodroma Trebinje i iznosi 48.805 m2.

Javni uvid u nacrt Studije uticaja na životnu sredinu obezbijeđen je na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i u prostorijama Grada Trebinje u periodu od 12.02.2024. do 14.03.2024. godine.

Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za izgradnju i rad Aerodroma Trebinje izradio je Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva.