Kompanija iz Srbije proizvodit će oružje u BiH

0

Prema podacima BiznisInfo.ba, vlasnik kompanije XPLUS je firma “Optoel Robotics” d.o.o. Beograd

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost firmi XPULS Banja Luka za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Osim toga, data je saglasnost da procenat uloga stranog pravnog lica može biti viši od 49 posto u osnovnom kapitalu društva, a iz razloga opravdanosti interesa zbog planiranog pokretanja proizvodnje, obezbjeđenog tržišta za proizvode i zapošljavanja radnika.

Društvo će se baviti uglavnom proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne opreme za ino-kupce.

Prema podacima BiznisInfo.ba, vlasnik kompanije XPLUS je firma “Optoel Robotics” d.o.o. Beograd.