Kod Mostara kreće izgradnja tunela vrijednog 25 miliona KM

0

Potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji tunela “Novi” dužine 900 metara održat će se u utorak, 30.8.2022. s početkom u 11 sati u Gradskoj vijećnici Mostara.

Potpisivanju ugovora prisustvovat će Mario Kordić, gradonačelnik Grada Mostara, direktor JP Ceste FBiH, Ljubo Pravdić, te predstavnici izvođača – konzorcija u sastavu Hering d.d. Široki Brijeg i Azvirt LLC, Azerbajdžan.

Tu će biti i predstavnici nadzora koji čine grupa ponuđača – IGH d.o.o. Mostar, Integra d.o.o. Mostar i Divel d.o.o. Sarajevo.

Predviđeni rok izvođenja radova na tunelu “Novi” je 24 mjeseca.

Vrijednost ugovorenih radova je 25.131.195 KM, a isti će se financirati iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Vrijednost ugovora za nadzor je 724.524 KM.

Tunel “Novi” nalazi se na trasi projekta Južne obilaznica Mostara M6.1, dionica Miljkovići – Rodoč – veza na cestu M17.

Radovi na tunelu “Novi” su nastavak aktivnosti koje implementira JP Ceste Federacije BiH, urađenih u sklopu projekta Južna obilaznica Mostara “LOT 1”, a koje obuhvaćaju radove na trasi od rotora Varda do ulaza u tunel Novi dužine cca 1.700 metara, uključujući i vijadukt “Marijanovića Draga” dužine 200 m.

U sklopu projekta izgradnje tunel “Novi” izvodit će se radovi na glavnoj i servisnoj tunelskoj cijevi. Unutar glavne tunelske cijevi predviđeni su svi neophodni infrastrukturni elementi: protupožarne niše, SOS niše, elektro niše i drenažne niše.

Veza između glavne i servisne tunelske cijevi, koje su na osovinskom rastojanju od 25 m, biće ostvarena sa tri poprečna prolaza na dužine 18 m, prenio je Bljesak.