Kantonima, gradovima i općinama transfer od 6.000.000 KM

0

Federalna vlada donijela je dvije odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ gradovima, općinama i kantonima u ukupnom iznosu od 6.000.000 KM.

Prvom odlukom je raspoređeno 1.200.000 KM za 21 grad i općinu na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

Drugom odlukom kantonima je raspoređeno 4.800.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima, od čega Bosansko-podrinjskom 3.000.000 KM, Kantonu 10 370.000 KM, Posavskom kantonu u iznosu 670.000 KM i Zapadnohercegovačkom 760.000 KM.