Kanton Sarajevo od FBiH preuzima 50 miliona eura kredita za saobraćajnu infrastrukturu i javni prijevoz

0

U okviru započetog investicionog ciklusa u Kantonu Sarajevo, danas je premijer Kantona Mario Nenadić zaključio sa Federacijom Bosne i Hercegovine, tačnije sa Federalnim ministarstvom finansija dva podugovora o zajmu ukupnoj vrijednosti od 50 miliona eura.

Na ovaj način se realizuju sredstva koja su dobivena na osnovu Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD.Današnjim potpisivanjem podugovora, ova sredstva su prenesena na Kanton Sarajevo, kao krajnjeg implementatora sredstava i krajnjeg dužnika po ovom kreditu.

Prva i deveta transverzala

Prvi podugovor tretira sredstva zajma od 30 miliona EUR-a i koristit će se za realizaciju projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu. Osnovni cilj i svrha ovog projekta je poboljšanje ključne cestovne mreže u KS, kroz finansiranje izgradnje i nadogradnje cestovne infrastrukture na dionicama Prve transverzale, u dijelu tunela „Kobilja Glava“ i gradnje Devete transverzale.

Na ovaj način bi se Grad Sarajevo modernim saobraćajnicama povezao sa drugim dijelovima Kantona i regionalnom cestovnom mrežom u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi i poboljšanja mobilnosti u regiji.

Razvoj javnog prijevoza

Drugi dio kreditnih sredstava od 20 miliona EUR-a biće usmjeren za finansiranje razvoja javnog prijevoza u KS, kako kroz povećanje kapaciteta javnog prijevoza, tako i kroz unapređenje njihovih usluga. U okviru ovog projekta predviđena je sanacija oko 19,5 km dugačke dvokolosječne tramvajske pruge u Kantonu.

Kako je naglasio ministar finansija KS Jasmin Halebić, današnjim potpisivanjem ovih podugovora nastavlja se realizacija investicijskog portfolija u KS u jednom dijelu resora saobraćaja u kojem je trenutno angažovano i nalazi se u različitim fazama implementacije oko 300 miliona KM.

“Jedan dio tih sredstava angažovan je kroz djelovanje na terenu u okviru izgradnje saobraćajne infrastrukture, a drugi dio je namijenjen za pripremu potrebne dokumentacije za realizaciju planiranih projekata. Vjerujemo da će ovakvi projekti doprinijeti održavanju višeg nivoa zaposlenosti u KS”, istakao je ministar Halebić.

D.H.