Kanton Sarajevo: Dvije milijarde KM za strateške projekte

0

Skupština KS usvojila Strategiju razvoja Kantona do 2027. godine, predviđena ulaganja preko dvije milijarde KM u strateške projekte

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Strategiju razvoja Kantona Sarajevo koja predviđa ulaganja preko dvije milijarde KM u strateške projekte i aktivnosti do 2027. godine.

Definirani strateški ciljevi realizirat će se kroz 20 prioriteta i 67 mjera, odnosno kroz 165 projekata koji mogu uključivati niz različitih aktivnosti.

Kako je navedeno, cilj je unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, stvoriti uslove za društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva, unaprijediti dostupnost i pouzdanost zdravstva, obrazovanja, socijalne politike i svih ostalih javnih servisa, odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima, te unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora.

Ukupna planirana vrijednost razvoja kroz ovu strategiju je 2.031.781.102 KM. U skladu s procjenama, planirano je učešće sredstava budžeta KS u iznosu od 53,59 posto, sredstava EU i drugih međunarodnih donatora, te viših nivoa vlasti, kao i općina u procentu od 41,49 posto, ali i kreditnih sredstva sa 4,92 posto.

Sva kantonalna ministarstva, organi uprave i druge kantonalne institucije ovu strategiju će koristiti kao osnovni dokument za planiranje u narednom periodu.