Kanton Sarajevo dobio novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu

0

Nakon cjelodnevne rasprave, Skupština Kantona Sarajevo sinoć je donijela novi kantonalni Zakon o javno-privatnom partnerstvu.

Kako je u svom uvodnom izlaganju istakao ministar privrede KS Zlatko Mijatović, još od 2011. godine, kada je prvi put donesen Zakon o javno-privatnom partnerstvu KS (JPP), nije bilo nijednog zaključenog ugovora po tom modelu, što je jasno ukazalo na potrebu da se ova oblast u cjelosti ponovo normira kako bi se otklonili nedostaci uočeni u praksi.
Govoreći o zakonskom unapređenju, ministar Mijatović je istakao najvažnije novine koje novi zakon propisuje. Naime, kako je naglasio, sada je ukinuta mogućnost potpisivanja tzv. statusnog partnerstva, kao modela u kojem javni partner ulazi u vlasničku strukturu privatnog partnera, što je procijenjeno kao veoma rizično i nepopularno. Takođe, za razliku od ranije sada je propisan rok o zaključivanju ugovora o JPP.
– Najveća izmjena u odnosu na stari Zakon tiče se rada, nadležnosti i sastav komisije JPP. Sada je decidno propisan model formiranja te komisije, kako radi, o čemu odlučuje. Više to neće biti mandatna vladina komisija, nego će to biti ad hoc komisije koje će se formirati od strane općinskog vijeća, Gradskog vijeća i Vlade KS, kako bi se što bolje odgovorilo potrebama i potencijalnim projektima. Umjesto dosadašnjih šest podzakonskih akata, sada je predviđeno donošenje samo dva takva akta: uredbe, koju će donijeti Vlada KS o kriterijima o dodjeli ugovora, i pravilnika, koju donosi ministar privrede o planiranju potencijalnih projekata i uspostavi vođenja registra ugovora. Bolje je normiran nadzor nad izvršenjem ugovora, te nadzor nad provođenjem ovog zakona. Prekršajne odredbe su obuhvatile puno veći spektar mogućih kršenja zakona. Detaljnije je propisan i opisan proces izrade projekata i sadržaj studije opravdanosti. Decidno je definisano i rješavanje po žalbama u postupku dodjele ugovora o JPP-u i u postupcima izbora konsultanta i dobavljača periodične eksterne revizije – naveo je ministar MIjatović.