Kamatne stope na kredite na istorijskom minimumu

0

Direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle izjavio je da su kamatne stope u BiH na istorijski niskom nivou i da je teško očekivati dalje smanjenje.

Kutle podsjeća da su kamate padale zbog smanjenja kamata na evrotržištu, kao i da je registrovan pad kamatne stope na depozite kao domaći izvor za kredite.

“I jedna i druga kamata su pale do svog minimuma i kao takve ne mogu generisati dalji pad kamata na kredite”, rekao je Kutle za zagrebački “Večernji list”, izdanje za BiH.

Kada je riječ o trenutnoj situaciji, kao i prognozama za budućnost, Kutle kaže da se, usljed rasta inflacije u svijetu, pa i u BiH, može očekivati povećanje kamatnih stopa na izvore kredita, a onda i prelivanje na kredite, što neće biti kratkoročno.

“Kamatna stopa na kratkoročne kredite kreće se od 0,5 do tri odsto, što varira od banke do banke i kvaliteta klijenata. Na dugoročne kredite od dva do pet odsto, opet zavisno od dužine otplate i kvaltiteta klijenata”, rekao je Kutle.

Srna