Kakve su namjere Knaufa u Donjem Vakufu

0

Komar – Tvornica gipsa Donji Vakuf sinonim je donjovakufske i regionalne privrede. Nedavno je udio od 20 posto u ovoj kompaniji preuzeo njemački gigant Knauf.

Direktor Komar Tvornice gipsa, Akif Verem, kaže da ne zna kakve su namjere Knaufa.

To je svjetski gigant i naravno pokušat ćemo razgovarati s odgovornima u Knaufu kako bi Komar Tvornica gipsa nastavila normalno da radi i posluje“, rekao je Verem za Radio Donji Vakuf.

Ove dionice bile su ranije u vlasništvu Idriza Učanbarlića. Riječ je o nešto više od 20 % dionica i nije riječ o većinskom dioničarskom udjelu.

Mi, ostali dioničari, formirali smo Ortačku grupu sa udjelom od 62% , dionice su oročene i blokirane da se prodaju izvan Ortačke grupe, sve dok ne vidimo kakve su namjere Knaufa“, rekao je Verem.

On kaže da su sami ranije pokušali kupiti te dionice.

Meni nije htio prodati, a na pitanje ostalih dioničara odgovor je glasio da je cijena dionice 21 KM što je bila enormno visoka, čak nemoralna, cijena u ukupnom iznosu od oko 485 hiljada maraka. Mi smo bili spremni da platimo veću cijenu nego što je prodato na berzi“, naglasio je on.

Na kraju je dodao:

Mi dioničari iz Ortačke grupe, a i oni koji nisu ušli u Ortačku grupu rekli smo da nećemo prodavati dionice sve dok se ne vide namjere Knaufa. Poručujem im da čuvaju dionice.“

Inače, tvornica je počela sa radom daleke 1934. godine na području Elezovaca, dok je 1959. proizvodnja započela na današnjoj lokaciji. Godine 1976. instalirana je, uz postojeću,  još jedna tvornica. Godine 2002. prošla je proces privatizacije i prešla u ruke uposlenika.

Komar Tvornica gipsa radi isključivo sa prirodnom sirovinom. Osnovni proizvod je gips u cisterni, potom manja pakovanja gipsa, dok se paletu proizvoda ubrajaju i ljepilo za keramiku, ljepila za vanjsku upotrebu, ljepilo za stiropro i gipsane ploče.

Obzirom na raspoložive količine gipsa nameće se potreba proširenja kapaciteta. Taj projekat je iniciran još prije 15 godine. U međuvremenu je došlo do zastoja u realizaciji, da bi se u posljednje dvije tri godine intenzivirale aktivnosti na proširenju kapaciteta.

Danas Komar Tvornica gipsa proizvodi veoma kvalitetne proizvode koji idu u korak, ili čak ispred, kvaliteta svjetskih proizvođača maltera i gelt masa.

U posljednje tri godine firma posluje pozitivno. Finansijski pokazatelji u 2017. godini pokazuju rast od 10 %, javio je Radio Donji Vakuf.