Kako je CBBiH u 2015. godini ostvarila neto dobit od 31,38 miliona maraka

0

Konsultantska kuća Deloitte nedavno je objavila revizorski izvještaj o poslovanju Centralne banke Bosne i Hercegovine, gdje se navodi da je neto dobit CBBH u 2015. godine iznosila 31,38 miliona KM. U istom periodu, operativni prihodi Centralne banke BiH iznosili su 61,88 miliona KM.

Iako je primarni zadatak Centralne banke BiH očuvanje monetarne stabilnosti, ona kroz svoje poslovanje može ostvarivati profit. Faktor je ispitao kako Centralna banka BiH ostvaruje profit.

Prihodi od kamata

Kako je Faktoru rečeno iz Službe za informiranje Centralne banke BiH, najznačajniji prihodi su prihodi od kamata na devizne investicije, prihodi od provizija i naknada i realizirani dobici od prodaje finansijske imovine raspoložive za prodaju.

Profesor ekonomije na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST) Matej Živković za Faktor kaže da komercijalne banke dio svojih depozita drže na računu CBBH, koja potom taj novac plasira na strana tržišta i ubire kamatu.

-Ta kamata od prinosa na stranim tržištima je glavni izvor prihoda Banke. Centralna banka BiH novce može ulagati u kratkoročne vrijednosne papire, najčešće u druge valute u inozemstvu, na koje dobija kamate – precizirao je Živković.

Iz Centralne banke BiH navode da se prihodi od provizija ostvaruju na investicije u vrijednosne papire i depozite kod inostranih banaka.

– Prihodi od provizija i naknada ostvaruju se po osnovu prihoda od domaćih komercijalnih banaka i usluga za Vladu i druge nebankarske komitente – pojašnjavaju iz Banke.

CBBiH, također, ostvaruje prihode od dividendi na dionice Banke za međunarodna poravnanja u Bazelu (Bank for International Settlements), kao i neto dobitke od kursnih razlika ukoliko su pozitivne kursne razlike veće od negativnih kursnih razlika.

Rashodi Banke

Rashode Centralne banke BiH čine rashodi od kamata, od provizija i naknada (po osnovu transakcija s bankama u inostranstvu), troškovi osoblja, amortizacija nekretnina, opreme i nematerijalne imovine i administrativni i ostali operativni troškovi (troškovi održavanja, troškovi proizvodnje novčanica i kovanica i redovni administrativni i operativni troškovi).

– Neto dobit predstavlja razliku evidentiranih prihoda i rashoda, čija se raspodjela vrši saglasno Zakonu o CBBiH, po kojem CBBiH usmjerava 60 posto tekuće dobiti na račun institucije zadužene za budžet Bosne i Hercegovine – kažu u Banci.