Kako FIPA tretira strana ulaganja: Šta znači investicija u BiH?

0

Tokom poslijeratnog perioda Bosna i Hercegovina ušla je u fazu liberalizacije tržišta, koje odlikuje privatizacija javnih preduzeća i otvaranje naše zemlje za međunarodnu trgovinu.

Dokaz za to su i sve veći broj stranih ulaganja u našu zemlju, koja su s krajem 2015. godine iznosila oko 12,2 milijardi KM. Pod stranim ulaganjima podrazumijevaju se isključivo ulaganja u privredu, odnosno u postojeća ili nova preduzeća.

Sužena lista

Kada se pravi lista najvećih ulagača, na nju se ne uvrštava novac dobijen donacijama, a koji ima indirektan utjecaj na privredu. Mnogobrojne turističke destinacije obnovljene su donatorskim novcem stranih organizacija, od kojeg domaće stanovništvo zarađuje novac. Dobar primjer je obnova Starog mosta, ali i nedavna obnova mostarskog Bazara. Ove investicije indirektno pomažu razvoju ekonomije privlačenjem turista.

mostar

Donacije ne ulaze na listu stranih ulaganja

Jasmina Dževlan iz Ureda za odnose s javnošću Agencije za promociju stranih investicija (FIPA), potvrdila je za Faktor da strana ulaganja podrazumijevaju isključivo ulaganja u privredu, te da se druge vrste ulaganja tretiraju kao donacije, kreditna zaduženja ili grant sredstva i samim tim ne uvrštavaju se na listu.

– Ova vrsta ulaganja se ne klasificira kao strano ulaganje niti predstavlja strano ulaganje. To su u principu sredstva koja se ulažu u različite razvojne projekte – izjavila je Dževlan.

Tako, kada se posmatraju isključivo ulaganja u privredu, najveći ulagači u BiH u poslijeratnom periodu su Austrija, Srbija, Hrvatska, Rusija i Slovenija.

Šira lista

Ako bi se na listu stranih ulaganja uvrstila sva ulaganja koja imaju direktan i indirektan utjecaj na privredu naše zemlje, ona bi izgledala sasvim drugačije. Potvrda za to je i saopćenje iz Ureda za medije Ambasade Republike Turske u BiH u kojem se navodi da su ulaganja ove zemlje u BiH od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do 2015. godine iznosila više od milijardu KM. Prema listi FIPA-e, Turska je u BiH uložila 187 miliona KM.

– Tim investicijama i njihovim indirektnim efektom Turska je postala jedna od vodećih zemalja koje su najviše doprinijele razvoju ekonomije BiH – navodi se u saopćenju Ambasade.

Lista na kojoj bi bila uvrštena ukupna ulaganja stranih zemalja u BiH, koje imaju i direktan i indirektan utjecaj na razvoj ekonomije BiH, još uvijek nije dostupna. (Faktor)