Kako bi mogao izgledati novi Hotel Pošta

0

Informacija koju je tokom vikenda objavio poslovni portal BiznisInfo o planiranoj izgadnji objekta na mjestu starog hotela Pošta, i podzemne garaže, izazvala je mnogo pažnje u javnosti.

Spajanje trgova: Rješenje od kojeg se odustalo

Informaciju su prenijeli svi relevantni mediji a izazvala je i mnogo polemike. Mnogi građani su putem društvenih mreža upitali šta se desilo sa planovima da na ovom mjestu bude veliki trg, odnosno da se spoje trgovi Susan Sontag i Jurislav Korenić.

Danas se oglasio i načelnik Centra Nedžad Ajnadžić koji je pojasnio da je ideja o spajanju trgova Susan Sontag i Jurislav Korenić bila delegirana sa najboljom namjerom kako bi se centralna gradska zona „očistila“ i bila u svrsi pješaka.

– Tim povodom Općina se u nekoliko navrata obraćala Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa KS gdje smo tražili stav Zavoda u vezi navedene inicijative. U odgovoru Zavoda … jasno je zašto Općina nije mogla realizovati ideju spajanja trgova. Dakle, mišljenje Zavoda je bilo negativno jer je hotel „Pošta“ upisan na Listu evidentiranih, prethodno zaštićenih i zaštićenih nepokretnih spomenika kulture i prirodne baštine – saopštio je, između ostalog, Ajnadžić.

S druge strane, iz kompanije “Malcom” i dalje se ne oglašavaju sa dodatnim detaljima. No, BiznisInfo otkriva da je ideja o gradnji novog objekta na ovoj lokaciji, zajedno sa velikom podzemnom garažom, stara godinama.

Za ovaj projekat firma “Malcom” svojevremeno je tražila investitora i putem Sarajevo Business Foruma (SBF). Projekt se može naći u katalogu projekata SBF-a iz 2012. godine.

Izgled objekta kako su ga zamislili iz kompanije “Malcom” 2012. godine

Doduše, izmjene planske dokumentacije koje će omogućiti gradnju objekta kako smo ga opisali tek sada su u proceduri. Kako smo pisali, nadzemni objekat će biti širi i viši od sadašnjeg, ali i okolnih zgrada, odnosno imat će prizemlje plus šest spratova, a njegova osnovna namjena bit će kancelarijski prostori.

Zamišljeni izgled prema trgu Jurislav Korenić

Ispod novog objekta i obližnjeg Trga kulture Jurislav Korenić planirana je garaža sa 4 podzemne etaže i ukupno 140 parking mjesta, u koju će se ulaziti rampom iz Ulice Kulovića.

Investitor ovog projekta je sarajevska kompanija „Malcom“, čiji je vlasnik Enver Malagić. Parcele na kojima će se graditi objekat su u vlasništvu ove firme, a sam objekat trebao bi se zvati upravo „Malcom“.

Iz fotografije koje su bile priložene uz projekat prilikom prezentacije za SBF, vidi se da je namjera investitora da zadrži originalni izgled zgrade sa jedne strane, u smjeru Narodnog pozorišta.

Izmjene prostorne dokumentacije u toku

Objekat bi se proširio prema trgu Jurislav Korenić i na fotografijama se vidi da bi imao jedan dio vanjske fasade u staklu. Naravno, postavlja se pitanje da li je investitor u međuvremenu mijenjao ideju o izgledu objekta, s obzirom da je prošlo nekoliko godina. 

Jedna izmjena svakako je učinjena, jer se na fotografijama vidi objekat sa prizemljem i četiri sprata. Prema izmjenama prostorne dokumentacije koje su u proceduri, objekat bi imao još dva sprata koja bi bila uvučena, odnosno manje vidljiva sa ulice.