Javni prihodi u FBiH za četiri mjeseca veći za 320 miliona KM

0

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-april 2023. godine uplatili 2.431.678.117 KM javnih prihoda

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-april 2023. godine uplatili 2.431.678.117 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za 320.218.673 KM, ili za 15,17%, a u odnosu na januar-april 2019. godine više za 661.540.805 KM, ili za 37,37%. Uplate javnih prihoda u periodu januar-april 2023. godine u odnosu na januar-april 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni januar-april  2022. januar-april 2023. Index  (jan-april23/22) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 784.095.975 904.152.559 115,31 120.056.584 37,18
2. Tuzlanski 356.362.195 411.717.647 115,53 55.355.453 16,93
3. Zeničko-dobojski 284.234.054 309.094.532 108,75 24.860.478 12,71
4. Hercegovačko-neretvanski 238.131.777 288.118.967 120,99 49.987.190 11,85
5. Srednjobosanski 157.779.976 183.762.310 116,47 25.982.334 7,56
6. Unsko-sanski 126.675.065 135.953.371 107,32 9.278.306 5,59
7. Zapadnohercegovački 84.603.544 98.588.013 116,53 13.984.469 4,05
8. Kanton 10 36.516.241 47.443.920 129,93 10.927.679 1,95
9. Bosansko-podrinjski 21.748.692 27.902.895 128,30 6.154.203 1,15
10. Posavski 21.311.927 24.943.904 117,04 3.631.977 1,03
Ukupno 2.111.459.444 2.431.678.117 115,17 320.218.673 100,00

Struktura naplate javnih prihoda za period januar-april 2023. godine je sljedeća:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 278.858.237 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 227.858.158 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 32.642.854 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu  21.635.759 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 204.393 KM,

-takse i naknade naplaćene su u iznosu 242.137.949 KM,

-novčane kazne naplaćene su u iznosu 19.252.999 KM,

-članarine naplaćene su u iznosu 4.546.208 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.681.847 KM.

U periodu januar-april 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.601.215.075 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – april 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 899.764.974 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 626.852.863 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 74.597.238 KM.