Javni prihodi u FBiH veći za 400 miliona maraka

0

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas informaciju u kojoj je navedeno da su u razdoblju januar – novembar 2016. godine ukupno ostvareni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 6,9 milijardi maraka, što je za šest posto ili približno 400 miliona maraka više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupni budžetski prihodi iznosili su 4,07 milijardi i veći su za sedam posto u odnosu na 2015. godinu, prihodi izvanbudžetskih fondova ostvareni u iznosu od 2,67 milijardi maraka i veći su za četiri posto, dok su javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili 157,6 miliona maraka i veći su za 26 posto, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Ukupni prihodi, s uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Budžeta Federacije BiH iznosili su nešto više od dvije milijarde i veći su za jedan posto ili za 28,9 miliona maraka u odnosu na razdoblje januar- novembar 2015. godine.

Prihodi po osnovu neizravnih poreza za Budžet Federacije BiH iznosili su 1,22 milijarde maraka, a ukupno ostvareni neporezni prihodi Budžeta Federacije BiH iznosili su približno 305 miliona maraka i veći su za sedam posto.

Najveći rast u apsolutnom i postotnom iznosu bilježe naknade za priređivanje igara na sreću, koje su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine veće za 12,5 miliona maraka.

Rast od 26 posto ili za 5,5 miliona maraka zabilježili su prihodi po osnovu naknada i taksi, dok su prihodi od naplaćenih novčanih kazni veći za tri posto, odnosno za 0,3 miliona maraka u odnosu na razdoblje januar – novmebar 2015. godine.

Rast od pet posto zabilježen je i kod prihoda po osnovu naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, dok su prihodi krajnjih korisnika veći za 13 posto, ili za 15,2 miliona maraka.

Prihodi po osnovu dividendi uplaćenih od poduzeća s vlasničkim udjelom Vlade FBiH bilježe pad za osam posto, tj. za 7,1 milion maraka.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih budžeta, uključujući budžete općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a s uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2,55 milijardi maraka i veći su za šest posto ili za 146,7 miliona maraka.

Prihodi izvanbudžetskih fondova u Federaciji BiH za izvještajno razdoblje januar – novembar 2016. godine ostvareni su u iznosu od 2.676,6 miliona KM, s rastom od četiri posto u odnosu na prethodnu godinu.

Doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje naplaćeni su u iznosu od približno 1,47 milijardi maraka i veći su za tri posto ili za 42,3 miliona maraka, za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1,07 milijardi maraka i veći su za šest posto ili za 56,7 miliona maraka, a za osiguranje od neuposlenosti u iznosu od 122,3 miliona maraka, što je povećanje od pet posto ili 6,1 milion maraka, navodi se u saopćenju.