Javni dug eurozone opao na 98,3 posto BDP-a

0

Udio javnog duga eurozone u bruto domaćem proizvodu (BDP) spustio se na 98,3 procenta u drugom kvartalu ove godine, sa nivoa od 100 posto na kraju prethodnog tromjesečja.

U 27-članoj Evropskoj uniji je u periodu od aprila do juna ove godine opao udio javnog duga u BDP-u na 90,9 posto, sa 92,4 procenta koliko je iznosio u prva tri mjeseca 2021. godine, prema podacima objavljenim na zvaničnoj internet stranici Eurostata.

Smanjenje učešća javnog duga u BDP-u drugom tromjesečju je, i u eurozoni i u EU, rezultat privrednog rasta, budući da je nominalni iznos duga nastavio rasti zbog potreba za finansiranjem mjera usvojenih za ublažavanje ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19.

U poređenju s drugim kvartalom 2020. godine udio javnog duga u BDP-u je porastao i u eurozoni (sa 94,4 na 98,3 posto) i u EU (sa 87,2 na 90,9 procenata).

Smanjen udio rashoda

Hina piše da je budžetski deficit u Evropskoj uniji i eurozoni iskazan udjelom u BDP-u dodatno smanjen u drugom tromjesečju, zahvaljujući oporavku ekonomija od krize s korona virusom.

Ukupni budžetski prihodi u EU, iskazani udjelom u BDP-u, u drugom tromjesečju su smanjeni na 46 posto, sa 46,4 posto u prva tri ovogodišnja mjeseca.

Smanjen je i udio ukupnih rashoda, sa 52,9 na 52,3 posto BDP-a.

Prema sezonski prilagođenim podacima kojima je evropski statistički ured raspolagao, samo su Luksemburg i Danska i dalje bilježili višak u budžetu, iskazan udjelom u BDP-u od 3,6, odnosno 0,4 posto.

Najveći sezonski prilagođeni budžetski deficit, iskazan udjelom u BDP-u, bilježila je Francuska, druga najveća ekonomija eurozone, od 9,6 posto.

Tanjug