Jasmin Salkić v.d. direktora BH Gasa

0

Vlada Federacije danas je dala Nadzornom odboru BH­ Gasa d.o.o. Sarajevo prethodnu saglasnost za imenovanje Jasmina Salkića za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća.

Data je saglasnost i za imenovanje Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa.

U oba slučaja saglasnosti su date do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o imenovanju Fuada Ćibukčića za direktora ovog fonda.