Japanski ambasador: BiH ima ogroman ekonomski potencijal

0

Nakon osam mjeseci od preuzimanja dužnosti trećeg ambasadora Japana u BiH, Kazuya Ogawa je oduševljen Bosnom i Hercegovinom.

„BiH je lijepa zemlja s velikim ekonomskim potencijalima u području rudarstva, energetskom sektoru, poljoprivredi, ali definitivno ti potencijali nisu dobro iskorišteni, čak nisu poznati ni lokalnom stanovništvu, a naročito strancima“,  kaže Ogawa.

Smatra da jedan od razloga neiskorištenosti svih potencijala koje BiH ima je bh. političko vodstvo koje u svojoj osnovi najviše brine o ličnim interesima, sitnim interesima svojih stranaka, a ono o čemu bi trebali voditi brigu jeste dobrobit građana, onih koji su ih birali, a posebno mladih ljudi koji su budućnost ove zemlje, ostavljaju po strani.

„Velika je šteta za zemlju koja ima veliki potencijal u prirodnim bogatstvima, ljepoti, da bude nerazvijena, ali činjenica je da je BiH jedna  od najnerazvijenijih zemalja Europe“, kaže Ogawa.

Ono što je dobro, po njegovom mišljenju, jeste da postoji veliki prostor za razvoj, velika perspektiva za ulaganje, i to je dobro za budućnost i u tom smjeru treba više raditi.

„ U BiH su investicije na niskom nivou. Evropske zemlje su možda više investirale, a konkretno, Japan je malo investirao za sada. Moj primarni cilj je da povećam interes Japana i japanskih kompanija za razvoj i investiranje u BiH. Ove godine je 20. godišnjica od uspostavljanja bilateralnih odnosa Japana i BiH, tim povodom će biti upriličena serija događaja koji će obuhvatiti taj segment“,  naglasio je on.