Jačati koordinaciju aktera finansijskog i bankarskog sistema

0

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić i predstavnici Udruženja banaka BiH, koje je predvodio predsjednik Udruženja Milan Radović, ukazali su danas na potrebu jačanja koordinacije između svih aktera finansijskog i bankarskog sistema u BiH u okviru njihovih nadležnosti s ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta i boljeg funkcionisanja sistema i donošenja kvalitetnijih propisa i rješenja.

Iz Centralne banke BiH saopšteno je da su sagovornici saglasni da je u interesu transparentnosti i jedinstvenog funkcionisanja bankarskog i finansijskog sistema od krucijalne važnosti postojanje Jedinstvenog registra transakcionih računa i Centralnog registra kredita.

Istaknuto je da je neophodno da ovi registri budu cjeloviti, sa ažurnim podacima.

Razgovarano je i o pitanju obavezne rezerve, kako osnovice, tako i stope za obračun obavezne rezerve, te o pitanju posebne rezerve za sredstva javnih prihoda koja su banke dužne izdvajati u skladu s entitetskim zakonima o bankama.

Istaknuto je da je pitanje obavezne rezerve isključiva nadležnost Centralne banke BiH kao institucije na nivou BiH koja je nadležna za monetarnu politiku.

Tokom sastanka, ukazano je i na potrebu promovisanja bezgotovinskog plaćanja, s obzirom na viši nivo gotovinskog plaćanja u BiH u odnosu na svjetske trendove.

Dogovoreno je da se i dalje, na nivou nadležnih institucija, razgovara o svim otvorenim pitanjima s ciljem unapređenja saradnje.