Izabrani članovi Nadzornog odbora Sarajevske berze

0

Na Skupštini dioničara Sarajevske berze koja je održana 31. maja izabrani su članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Članovi Nadzornog odbora su Zijad Blekić, Marko Šantić, Mirsad Škaljić, Adnan Serhat Gorgun i Ljiljana Pašić.

Članovi Odbora za reviziju su Emilija Mlađen, Muamer Hadžić i Berin Vrabac.

Usvojen je izvještaj o poslovanju Berze te je donesena odluka o rasporedu dobiti.