Iz Wurtha poručili: Razvoj u BiH je moguć, ali potrebno je veće razumijevanje vlasti za privredu

0

U okviru Saradničke mreže, kao dijela programa postinvesticione podrške investitorima u BiH, predstavnici Agencije za promociju stranih investicija (FIPA), Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Općine Hadžići, posjetili su kompaniju Wurth BH d.o.o.,  društvo za montažnu opremu i razmijenili iskustva i znanja u vezi sa poslovanjem kompanije i identifikacijom i rješavanjem otvorenih pitanja investitora radi poticanja rasta i razvoja kompanija u BiH.

Direktor firme gdin Adnan Topčagić i  direktorica finansija i računovodstva, Armina Sakoč, iznijeli su trenutnu situaciju u vezi s poslovanjem kompanije Wurth BH d.o.o., planovima za naredni period, posebno u pogledu proširenja kapaciteta, novih ulaganja i novih zapošljavanja.

Istaknuli su da postoji mogućnost za unapređenje i razvoj, posebno ukoliko bi došlo do većeg razumijevanja vlasti za stvarne probleme privrednika te veće podrške privrednim subjektima ponajprije u stvaranju jednostavnijeg, transparentnijeg i savremenijeg poslovnog okruženja.

Posebno su istakli potrebu da svi nivoi vlasti rade na stvaranju jednake poslovne klime za sve poslovne subjekte, pravne sigurnosti i vladavine prava kao temeljnog nastojanja demokratskog društva koja po definiciji podrazumijeva: da pravo bude općenito, svima dostupno, da ne djeluje unatrag, da bude razumljivo, konzistentno, stabilno, da ga je moguće implementirati te da ga je moguće slijediti, i to vide kao najbolji način privlačenja kvalitetnih stranih investitora.

Wurth BH d.o.o. posluje od 1997. godine u Bosni i Hercegovini. Kompanija je bila smještena na više lokacija da bi 2007. godine izgradili vlastiti objekat u Binježevu, općina Hadžići. Od tada su kontinuirano rasli te vremenom postali izabrani partner više od 20.000 profesionalaca u svijetu obrta i industrije u Bosni i Hercegovini.

Sa svojim logističkim centrom u Sarajevu, regionalnim centrima i prodajnim predstavnicima širom Bosne i Hercegovine, Wurth BH d.o.o. nastoji biti u neposrednoj blizini i na usluzi svojim kupcima.

Usmjerenost na kvalitetu i izvrsnost, optimizam i dinamika su samo dio Wurthove korporativne kulture. Trenutno Wurth zapošljava 160 uposlenika, koji se stalno usavršavaju i nude trajnu podršku partnerima u smislu pouzdanosti, profesionalnosti i stručnosti.

U Wurth-u, kao internacionalnoj  grupi otvorene kulture, smatraju da bogatstvo dolazi od raznolikosti, da individualne razlike i specifičnosti ne predstavljaju zapreku, upravo suprotno: one su ogroman potencijal napretka, te smatraju da kompanija ima tendenciju daljeg širenja i nadaju se da će i dalje nastaviti uspješno poslovati.

Također, važno je napomenuti da se sastanci sa investitorima u BiH odvijaju u okviru Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti u BiH, koje su usmjerene na saradnju i rješavanje otvorenih pitanja investitora.

Tehničku podršku projektu pruža Međunarodna finansijska korporacija, Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u BiH, putem Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja.