Istraživanje: 300 nameta koji koče privredu!

0

Osim velikih opterećenja radnika i poslodavaca koja se ogledaju u visokim porezima i doprinosima, u Federaciji BiH propisane su i brojne naknade i takse koje dodatno otežavaju ne samo razvoj privrede već i svakodnevni život građana.

Podrška USAID-a

Riječ je o parafiskalnim nametima kojih, prema posljednjim podacima, kako nam je potvrđeno u Ministarstvu finansija FBiH, ima između 280 i 300!

Naime, ovo ministarstvo u petak je, uz podršku USAID-a, okončalo u javnosti dugo traženi registar parafiskalnih nameta. Budući da se radi o nacrtu, on će u narednom periodu, kako nam je potvrđeno, biti dopunjavan.

Avaz je dobio na uvid ovaj registar koji sadrži čak 2.758 rednih brojeva naknada i taksa koje se plaćaju po različitim namjenama Federaciji BiH, općinama, te kantonima. Neke od nabrojanih naknada ili taksa ponavljaju se jer su zastupljene u više općina, iako se njihovi iznosi donekle razlikuju.

Ovako veliki broj taksa i naknada predstavlja svojevrsnu “džunglu” parafiskalnih nameta koji, uz direktne i indirektne poreze, poslovanje u većem bh. entitetu doslovno čine nemogućim.

Najlošija zemlja

Upravo je ovaj registar najbolji odgovor zbog čega je naša država u izvještaju “Doing Business“ Svjetske banke i Međunarodne finansijske korporacije IFC rangirana na 81. mjestu od ukupno 190 zemalja, čime je dodatno nazadovala za dvije pozicije u odnosu na prošlu godinu, te je svrstana kao najlošija zemlja u regionu.

Donosimo pregled najupečatljivijih taksa i naknada za građane i preduzeća.

GRAĐANI

Putnička taksa za unapređenje avioprometa: 20 KM po odlazećem putniku s Aerodroma Sarajevo

Posebna naknada za okoliš za fizička lica pri registraciji motornih vozila – plaća se prilikom registracije vozila i to: automobili 15 KM, autobusi 60 KM, teretni automobili 90 KM, kombinirani automobili 30 KM, mopedi 6 KM, motocikli 10 KM

Naknada za polaganje stručnih ispita, naplaćuje se jednokratno: 100 KM po kandidatu

Opća vodna naknada, isplaćuje se zajedno s isplatom plaće: 0,5 posto neto plaće svih zaposlenika, obveznik je poslodavac

Naknada za upotrebu cesta za vozila građana: 30 KM je pri registraciji vozila osnovna naknada, a korektivni koeficijent ovisi o kategorizaciji vozila

Posebna naknada za službu “Pomoć – informacije na cestama” koja se plaća prilikom registracije: 8 KM za teretna i priključna vozila, putničke automobile i autobuse, a 3 KM za motocikle, tricikle i četverocikle

Posebna naknada za okoliš za fizička lica pri registraciji motornih vozila koja se obračunava i plaća jednom godišnje prilikom registracije vozila: 90 KM teretni automobili, 60 KM autobusi, 30 KM kombinirani automobili i radna vozila, 25 KM radni strojevi, 15 KM LIČNI automobili, 10 KM traktori i motocikli, 6 KM mopedi

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća, 15 posto federalni budžet, 25 posto budžet kantona, 60 posto općinski budžet, a naknadu obračunava i plaća poslodavac istovremeno s isplatom neto plaća: 0,5 posto na zbirni iznos neto plaća svih zaposlenika

Takse za ovjeravanje dokumenata (primjer u ZHK): 10 KM za ovjeru potpisa izvan službenih prostorija, 4 KM za ovjeru autentičnosti rukopisa ili prijepisa od svakog originala; 2 KM za ovjeru svakog potpisa; 1 KM za ovjeru jedne stranice preslika

Naknada za korištenje podataka izmjere katastra, koja se plaća u visini određenoj tarifom za korištenje podataka premjera i katastra: u rasponu od 1 do 1.000 KM

Takse za vjenčanja i druge civilne registracije (primjer Sarajevo): 50 KM radnim danima u općini izuzev srijede, koja je besplatna, 100 KM nedjeljom u zgradi općine, 200 KM svim danima van zgrade općine

Općinske komunalne takse za privremeni boravak (primjer Gračanica): 2 KM plaća se taksa za privremeni boravak u hotelima, motelima, kampovima i kućnoj radinosti

PRAVNA LICA

Naknada za opće korisne funkcije šuma: 0,07 posto od ukupno ostvarenog prihoda

Općinske komunalne takse (primjer Sarajevo): 100 KM dnevno za organiziranje muzike uživo u ugostiteljskim objektima

Naknada za zauzimanje javne površine, poput zakupa javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca (primjer sarajevska općina Centar): 40 KM po kvadratu  mjesečno u postupku oglašavanja početna cijena za postavljanje slobodnostojećih ljetnih bašta

Općinske komunalne takse – naknade za istaknutu firmu (primjer Sanski Most) – 50 KM do 7.500 KM godišnje za fizička i pravna lica za svaku istaknutu firmu, natpis i slično

Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina: od 5 do 60 KM po kvadratu, jednokratno

Naknada za osiguranje od požara (općina Zenica): 10 KM godišnje za vatrogastvo za poslovne objekte površine do 100 kvadrata; 0,01 KM po kvadratu mjesečno za poslovne objekte površine veće od 100 kvadrata; 0,05 KM po kvadratu mjesečno za skladišne prostore; 0,001 KM po kvadratu mjesečno za objekte (građevine) koje koriste zdravstvene, obrazovne, kulturne, vjerske institucije, ustanove i organizacije, 1 KM po kubnom metru mjesečno za benzinske pumpe (visina se utvrđuje na osnovu kapaciteta rezervoara za gorivo)

Naknada za zauzimanje javnih površina – taksi stajališta (primjer Kiseljak) – 10 KM mjesečna naknada za korištenje  

 

(Izvor: Avaz)