INTERVJU Dijana Duvnjak: Borimo se protiv kulture pasivnosti

0

Razgovarala: Bojana Šutvić

Procenat radno aktivnih žena u BiH iznosi tek oko 32%, što je najniža stopa u Jugoistočnoj Evropi i šire. Nezaposlenost mladih je više od 60%, što je također rekord u Evropi.

Prema procjenama UN-a, 58% mladih ljudi nema nikakva primanja a 81% mladih kaže da razmišlja o napuštanju BiH.

Podaci su to kojima raspolaže Fondacija 787 koja je 2014. godine osnovana upravo sa ciljem pružanja podrške i ekonomskog osnaživanja žena i mladih.

Naime, iako je teška ekonomska situacija zajednički imenitelj problema za gotovo sve grupe stanovništva u Bosni i Hercegovini, situacija u kojoj se sa ekonomskog aspekta danas nalaze ove dvije grupe stanovništva naročito je teška.

One se svakodnevno suočavaju sa ograničenim pristupom kvalitetnom obrazovanju, velikom i rastućom stopom nezaposlenosti, isključivanjem iz procesa donošenja odluka ali i konstantnom društvenom i kulturnom diskriminacijom koja itekako otežava poboljšanje njihovog ekonomskog statusa.

O ovoj temi ali i poduzetništvu općenito, razgovarali samo sa Dijanom Duvnjak, predsjednicom Upravnog odbora Fondacije 787.

Aktivnosti Fondacije usmjerene su prvenstveno ka pružanju podrške i osnaživanju mladih i žena. Oni su danas i najugroženiji sa ekonomskog aspekta?

“Mladi i žene se suočavaju sa nizom problema koji se zasnivaju prije svega na njihovom vrlo nepovoljnom ekonomskom statusu i ekonomskoj nemoći. Stoga je rad Fondacije 787 prvenstveno usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva. Jedan od najvažnijih zadataka pred Fondacijom je i promjena postojeće kulture pasivnosti u BiH koja pravi podlogu ekonomskoj nemoći i ugroženom položaju.

U tom smislu, odlučni smo u promoviranju poduzetničke kulture koja proturječi uspostavljenim normama koje dodjeljuju tradicionalne uloge ženama koje nalažu da one trebaju biti domaćice, i mladima za koje je uglavnom rezervirano nepovjerenje jer “nemaju iskustva” i vjeruje se da će njihovo znanje biti primjenjivo tek u budućnosti.”

Fondacija, između ostalog, promoviše poduzetništvo kao put do željenog napretka.·Postoji li dovoljna podrška pokretanju poduzetničkih aktivnosti?

“Poduzetnica/ik je osoba koja zna prepoznati priliku i iskoristiti raspoložive resurse bez obzira na (otežavajuće) okolnosti. Tako da se poduzetnički poduhvati dešavaju uvijek, pa čak i kada su uvjeti prilično nepovoljni, kao sto je to slučaj trenutno u Bosni i Hercegovini. Po lakoći poslovanja, Bosna i Hercegovina je svrstana na 79. mjesto od ukupno 189 zemalja koje su učestvovale u ovogodišnjem istraživanju Doing Business.

Naša zemlja i dalje ima velikih problema sa mnogobrojnim administrativnim procedurama, međusobno neusklađenim propisima, te nizom fiskalnih i parafiskalnih nameta koji predstavljaju veliki teret poduzetnicima od prvog dana poslovanja. Nažalost pored takvog biznis okruženja, sporadični programi podrške pokretanju poduzetničkih aktivnosti koje provode različiti akteri, nisu dovoljni da bi došlo do značajnijeg i priželjkivanog rasta broja preduzeća, te bh. ekonomije.

Osnova bi dakle bila stvoriti povoljno okruženje, sto i jeste cilj aktuelne Reformske agende, pa bi onda možda ograničeni finansijski i drugi poticaji imali većeg efekta. Sve rečeno naravno ne umanjuje trenutni trud i rad brojnih pojedinaca i organizacija koje nastoje da ohrabre i podrže građane BiH u njihovim nastojanjima i da pokrenu biznise, te i da ih vremenom uvećavaju.”

Kako se danas može postati poduzetnikom?

“Konkretno, danas i nije toliko teško postati, u poređenju sa tim, koliko je teško ostati poduzetnikom. Iako je osnivanje obrta ili privrednog društva ipak i dalje dugotrajan proces, zapravo poteškoću predstavlja iznaći početna finansijska sredstva, nositi se sa nizom skrivenih troškova, nelogičnih propisa, naplatom potraživanja, nemogućnošću pravovremenog dolaska do relevantnih informacija itd. To su sve stvari na koje dobijamo pritužbe od poduzetnika koji nas kontaktiraju.

Okolnosti su uglavnom okrenute od onih koji se, slobodno možemo reći, usude započeti vlastiti biznis. No mladi ljudi koje susrećemo uistinu imaju vrlo kreativne ideje i ono što je zanimljivo jeste da se žele boriti – da implementiraju svoju ideju, da „pobijede administraciju“ i na koncu da ostvare profit što i jeste jedan od osnovih ciljeva poslovanja.”

Fondacija redovno organizuje različite informativne i edukativne radionice. Kako mladi reaguju na ono čemu ih učite i koliko su spremni iskoristiti prilike koje im predstavljate? Imaju li naši ljudi poduzetnički duh?

“Polaznici naših radionica reagiraju pozitivno na znanja i informacije koje im nastojimo prenijeti i “zaraziti” ih poduzetničkih duhom. Oni koji do tada nisu imali neku poslovnu ideju, počinju razmišljati o načinima unapređenja ekonomskog aspekta života, a mladi ljudi koji već imaju osmišljenu ideju nauče o načinima kako pristupiti njenoj realizaciji, te izbjeći moguće greške na tom putu.

Naše radionice obuhvataju doista veliki broj tema za koje smatramo da su potrebne i korisne svakom za razvoj (poduzetničke) karijere. Neke od tema su: poslovno komuniciranje, marketing za male biznise, pregovaranje, umrežavanje, projektni menadžment, izrada biznis plana itd.

Uglavnom uvijek postoje ljudi koji već razmišljaju na poduzetan način, no suočavaju se s nedostatkom podrške ili ne raspolažu s dovoljno znanja i/ili informacija. Paralelno nastojimo razviti poduzetnički duh, te pružiti podršku onima koji u tom duhu već žive.”

Koje su aktivnosti na kojima Fondacija trenutno radi?

“Fondacija kontinuirano pruža pravovremene i relevantne informacije koje pomažu ženama i mladima da iskoriste ekonomske mogućnosti i unaprijede svoj društveno-ekonomski status. Također, nastojimo uspostaviti saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama vlasti i međunarodnim partnerima.

Protekle sedmice smo tako u saradnji sa Američkom ambasadom u BiH organizirali tzv. networking događaj, tj. priliku za umrežavanje 30 iskusnih i mladih poduzetnica, na kojem su se imale priliku upoznati, razmijeniti savjete i poslovne informacije, te svakako započeti i profesionalnu saradnju. Trenutno, u saradnji sa Operacijom Kino i Sarajevo Film Festivalom implementiramo radionice sa mladim ljudima iz cijele BiH.

Pripremamo i poduzetničku akademiju za potencijalne mlade bh. poduzetnike/ce, koja će ih opskrbiti osnovnim znanjima i vještinama neophodnim za aktivno učešće na tržištu i u poslovnom okruženju, s naglaskom na poduzetničke i vještine liderstva, te pomoći im, između ostalog, da uspostave dragocjenu mrežu profesionalnih kontakata koji mogu pomoći njihove buduće poduzetničke aktivnosti ili, uopće, društveni aktivizam.

Aktuelne su i pripreme za sprovedbu istraživanja o postojanju i stanju poduzetničke kulture među studentskom populacijom u Sarajevu, koje bi nam trebalo dati realističniju sliku stanja kada je ovaj segment mladih u pitanju, te pomoći nam da u budućnosti za njih organizujemo adekvatnije razvojne programe.”