Inspekcija zapečatila slastičarnu “Manja”

0

Tržišna inspekcija izrekla je danas zabranu rada ugostiteljskom objektu “Manja”, na lokaciji Trg Krajine, u prizemlju hotela “Palas” u Banjaluci, jer je kontrolom utvrđeno da objekat ne ispunjava opšte minimalno-tehničke uslove za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, saopšteno je iz Inspektorata RS.

Kako se u saopštenju dodaje, usljed izvođenja radova na objektu hotela “Palas”, srušen je dio zgrade u kojem je prethodno bio smješten toalet koji su koristili posjetioci ovog ugostiteljskog objekta, čime je objekat praktično ostao bez prostorije za ličnu higijenu gostiju, a što je zakonska obaveza.

– Obzirom da objekat više ne ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uslove za rad, tržišni inspektor je u skladu sa odredbama Zakona o ugostiteljstvu bio ovlašćen i dužan da privremeno zatvori ugostiteljski objekat, koji ne ispunjava propisane opšte minimalno-tehničke i druge zakonom propisane uslove za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – rečeno je iz Inspektorata RS-a, odakle su pojasnili da je objekat zatvoren privremeno, do otklanjanja nepravilnosti, javile su Nezavisne novine.

Istuču da je, imajući u vidu vrstu djelatnosti koja se obavlja u objektu, subjektu kontrole omogućeno da prije obilježavanja zabrane, objekat oslobodi od prehrambenih proizvoda i lako kvarljivih namirnica, kao i da preduzme sve sigurnosne i druge mjere u prostorijama objekta i na sredstvima rada, kako bi se spriječila eventualna dalja šteta za privrednog subjekta.

– U okviru predmetnog postupka, kontrolu je vršila i republička inspekcija za hranu u oblasti proizvodnje i prometa hrane, gdje su takođe utvrđene nepravilnosti u dijelu deklarisanja proizvoda, te su izrečene novčane kazne – navode iz Inspektorata RS.

Podsjetimo da je i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo nedavno kaznila pekare Manja sa 40.000 KM.

Između ostalog, novčane kazne izrečene su zbog nepropisno deklarisane hrane, loših sanitarno-higijenskih uslova u procesu pripreme i prometa hrane, te neispunjavanja uslova koji osiguravaju zdravstvenu ispravnost hrane do prodaje krajnjem potrošaču.