Inspekcija utvrdila: Gradnja kompleksa kod sarajevskog aerodroma u skladu sa propisima

0

Služba za urbanizam, stambene, imovinsko – pravne geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo informirala je javnost da su okončani postupci inspekcijskog nadzora nad rješenjima vezanim za izgradnju kompleksa hotela benzinske pumpe i terminala za avionsko gorivo, u ulici Kurta Schorka.

Podsjetimo da je investitor kompanija Hifa Oil.

Glavni federalni urbanističko-ekološki inspektor utvrdio je kako se radi o gradnji van obuhvata zaštitne zone vodozahvata, kao i da je Služba za urbanizam, stambene, imovinsko – pravne geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo nadležna za postupanje u ovom predmetu, te da se ne radi o nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Pored toga Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, također je izvršila inspekcijski nadzor, bez primjedbi, konstatujući da je upravni postupak doveden do kraja, te je okončan pravosnažnim rješenjem ove Službe.

Inspekcijski nadzor trajao je od 24. septembra do 7. oktobra. Izvršen je uvid u kompletnu dokumentaciju, date saglasnosti i mišljenja koja su pribavljena u postupku izdavanja odobrenja, uključujući i okolinsku dozvolu izdatu od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, kao i u prostorno – plansku dokumentaciju Kantona Sarajevo.

Vezano za navode Udruženja građana “Eko akcija”, koje je podnijelo prijavu tvrdeći da se radi o trećoj vodozaštitnoj zoni, prema Odluci o zaštiti izvorišta za piće u Sarajevskom Polju iz 1987. godine, ni tom Odlukom nije propisana zabrana gradnje ovakvih objekata.

Glavni federalni urbanističko – ekološki inspektor također je konstatovao da se kompleks gradi u prostoru koji se nalazi u obuhvatu prostora Master plana aerodroma Sarajevo.

U Master planu Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji su uz podršku EBRD-a 2009. godine izradile firme S.E.A. Aerporti Di Milano i IPSA institut iz Sarajeva, navedeno je da trenutni položaj područja za skladištenje goriva na Aerodromu nije adekvatan zbog sigurnosnih razloga i naglašava se nužnost relokacije u najkraćem mogućem roku.

Također se navodi da je nova pozicija stanice za sipanje goriva predviđena u istočnom dijelu Aerodroma, u blizini vanjske ceste, te su navedeni sadržaji:

  • skladište za gorivo aviona (uz izgradnju podzemnog ili polupodzemnog rezervoara na najmanjoj dozvoljenoj sigurnosnoj udaljenosti od piste),
  • stanica za sipanje goriva za aerodromska vozila (unutar carinske granice aerodroma)
  • stanica za sipanje goriva za privatna vozila (izvan carinske granice Aerodroma, duž vanjske ceste).

U vezi sa navodima kako Općina navodno daje prednost privatnim investitorima u odnosu na Javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo, opšte je poznato da sa aspekta upravnog postupka i zakona, koji tretiraju oblast građenja ne postoji nikakva razlika u tretmanu zahtjeva za gradnju od strane javnih i privatnih preduzeća, te su svima za gradnju propisani jednaki uslovi koji se moraju ispuniti kod izdavanja odobrenja.

Javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo u toku postupka izdavanja odobrenja za građenje od strane ove Službe upoznato je sa zahtjevom za gradnju, te se istoj ni na koji način nije protivilo, konstatujući da je realizacija investicije važna i u kontekstu razvoja i nesmetanog poslovanja aerodroma u budućnosti, saopćeno je iz Općine Novi Grad.

Osim toga, Općina Novi Grad Sarajevo i J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo imaju međusobno potpisani Sporazum čiji predmet je uspostavljanje principa zajedničkog neposrednog i posrednog djelovanja u smislu nadzora i kontrole površina bez prepreka i sa preprekama, sprečavanja izgradnje objekata koji predstavljaju opasnost za odvijanje zračnog saobraćaja u zonama Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i druga pitanja koja mogu izazvati bilo kakvu opasnost po odvijanje zračnog saobraćaja ili spriječiti normalnu funkciju i dalji razvoj Aerodroma.