Industrija alata Trebinje: Radnici odbili dionice

0

Predsjednik Koncerna Swisslion Rodoljub Drašković upoznao je predstavnike Sindikata SL IAT sa odlukom da bez naknade (besteretno) svoje akcije u procentu od 64,309529% i broju 24.541.992 koje ima u privrednom društvu Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje pokloni svim zaslužnim zaposlenim koji su poslednjih 10 godina doprinijeli uspješnom poslovanju preduzeća.

Rodoljub Drašković

Međutim sindikat ove firme smatra da budućnosti Industrije alata nema bez Draškovića i da akcije moraju ostati u njegovom vlasništvu.

“Polazeći od činjenice da SL Industrija alata a.d Trebinje uspješno posluje i danas, te da u narednoj godini proslavlja 70 godina svog postojanja i da je to isključivo rezultat uspješne privatizacije, što potvrđuje da IAT i danas 95% svoje proizvodnje plasira na američko i zapadno-evropsko tržište, te da je to isključiva Vaša zasluga i zaposlenih radnika SL IAT-a, smatramo da budućnost Industrije alata mora i dalje ostati u Vašim i našim rukama”, saopšteno je iz Sindikata te firme.

Dalje navode da izražavaju zahvalnost Draškovićevu zbog njegove, više nego humane, ponude da svoje akcije pokloni radnicima SL IAT-a, Sindikalne organizacije SL IAT.

“Izražavamo svoju zahvalnost i poštujemo Vaš visokomoralni čin, ali Sindikalne organizacije su jedinstvene u stavu da zaposleni neće prihvatiti Vašu odluku o poklanjanju akcija, jer je smatramo nepoštenom prema svemu onom što ste uradili za SL IAT u proteklih 14 godina”. kaže se u saopštenju Sindikata.

Sindikat zahtijeva od Vlade RS, IRB-a, Komisije za hartije od vrijednosti, Ministarstva finansija da se angažuju na konačnom zatvaranju ugovora o privatizaciji shodno preuzetim obavezama, protokolima i dogovorima kojih je u proteklih 14 godina bilo i suviše.

“Svjesni činjenice da svoje obaveze prema IAT-u i zaposlenima uredno izvršavate, zahtjevamo od gore navedenih da preduzmu mjere i radnje u cilju daljeg nesmetanog poslovanja SL IAT-a koje ne mogu i smiju biti na štetu radnika i naših porodica.

Sindikalne organizacije SL IAT zahtijevaju da se pitanje zatvaranja privatizacionog ugovora, shodno i naprijed navedenom, završi do 01.01.2021. godine te da Industrija alata Trebinje nesmetano nastavi svoju proizvodnju, proširenje kapacita i osavrenjenja mašinskog parka, te nastavi svoju društveno odgovornu politiku koju provodi u okviru svog kolektiva, ali i šire društvene zajednice”, kaže se u saopštenju.

Iz sindikata su poručili kako neće dozvolizi rušenje ugleda oreduzeća.

“Želimo da poručimo poručimo svima koji pokušavaju da raznim insinuacijama i manevrima naruše ugled Industrije alata Trebinje i Vaše poslovne ličnosti ili dovedu do narušavanja poslovanja ovog preduzeća da to sigurno nećemo dozvoliti. Zato gospodine Predsjedniče pozivamo i Vas da još jednom uz našu punu podršku učinite napor da dođe do zatvaranja privatizacionog ugovora. Zahvaljujući se na ponuđenim akcijama želimo da istaknemo da Industrije alata bez Vas – ne bi bilo juče, kao što je ne bi bilo danas, kao što je ne bi bilo i u budućnosti”, zaključuje se u saopštenju SL IAT-a.

D.H.