Imenovan novi NO BH Telecoma

0

Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je 18. decembra. Riječ je o 61. ponovljenoj (vanrednoj) sjednici, izvijestili su iz BH Telecoma u informaciji dioničarima.

Donesena je odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata, te odluka o imenovanju vršilaca dužnosti članova NO Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Imenovani su Fuad Cuplov, Almina Pilav, Mirko Rogić, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedim Dedić. Novo ime u NO je Fuad Cuplov.