I RS produžila rok za moratorijum na kredite

0

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske usvojio je izmjene odluke o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom korona, objavljeno je na internet stranici Agencije.

Upravni odbor usvojio je i izmjene odluke o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom korona.

Usvajanjem navedenih izmjena produžen je rok za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu i dalje smanjeni kao posljedica uticaja pandemije, a čime je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno njihovo izmirivanje obaveza.

Cilj izmjena jeste produženje mogućnosti klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija da podnose zahtjeve za posebnim mjerama i tokom ove godine, pri čemu se moratorijum može odobriti do 30.juna, a mjera grejs perioda do kraja ove godine.

Srna