I Blok 7 tema razgovora drugog dana sajma ENERGA

0

Konferencija ENERGA 2019 koja je počela danas u Sarajevu nastavlja se sutra a drugog dana će biti obrađeno šest sesija.

Dan će otvoriti sesija Austria Showcase u okviru koje će biti predstavljene austrijske firme iz oblasti obnovljivih izvora energije,  i energetske efikasnosti, njihova iskutva i mogućnosti saradnje sa bh. kompanijama u ovoj oblasti.

A tokom dana će se govorit i o izgradnji Bloka 7  – Termoeletrane Tuzla, trendovima razvoja maloprodajnog tržišta električne energije u BiH, aktuelnoj problematici u gasnom sektoru, mehanizmima finansiranja  i upošljvanja kroz unapređenje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te reformi sistema  poticaja za obnovljive izvore energije u BiH.

ENERGA 2019 se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo. Partneri projekta su Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna/gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Sponzori projekta su Ured specijalnog predstavnika u BiH, USAID EIA, UNDP, GIZ, FL Wind i BH telecom.