Hrvatski Telekom pripaja Iskon Internet

0

Hrvatski Telekom d.d. nastavlja transformaciju operativnog modela te je nakon pribavljenih korporativnih odobrenja započeo postupak pripajanja društva Iskon Internet Hrvatskom Telekomu.

Ciljani je datum stupanja pripajanja na snagu 1. januara 2024. godine, pri čemu je predviđeno da Iskon Internet d.d. nastavlja djelovati kao zaseban brend unutar Hrvatskog Telekoma d.d., ali s vlastitom ponudom, podrškom i svim ostalim komercijalnim uvjetima koji se neće mijenjati za korisnike.

Kako na domaćem tržištu pokriva telekomunikacijske potrebe specifičnih segmenata korisnika, Iskon će i nakon planirane pravne integracije za koju su ishođene interne korporativne odluke ostati važan dionik realizacije strategije HT Grupe unutar koje egzistira već više od 15 godina – rekli iz HT-a

Iskon Internet je dioničko društvo čiji je stopostotni vlasnik HT holding d.o.o., društvo u stopostotnom vlasništvu Hrvatskog Telekoma. Sklopljen je Ugovor o prijenosu dionica društva Iskon Internet d.d., između HT holdinga d.o.o. kao društva prenositelja i Hrvatskog Telekoma d.d. kao društva preuzimatelja, što je pretpostavka za provedbu postupka pripajanja.

Trenutno je u postupku upis prijenosa dionica u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Hrvatski Telekom će naknadno bez odgode objaviti kad bude sklopljen Ugovor o pripajanju između Iskon Interneta i Hrvatskog Telekoma.

Dodaju kako suštinski neće doći do velikih promjena, koje su više organizacijske prirode u vidu obuhvatnije integracije.

Iskon je u Čakovcu 1997. godine osnovao Damir Sabol da bi 30. maja 2006. godine transakcijom vrijednom 13,7 miliona eura, Iskon, tada sa 111 stalno zaposlenih, prešao u stopostotno vlasništvo Hrvatskog Telekoma.

Akvizicija Iskona pokazala se uspješnom s obzirom na to da je Iskon i nakon preuzimanja nastavio djelovati samostalno kao firma koja nudi širokopojasne telekomunikacijske usluge pod vlastitim imenom i kao takav nastavio rasti u svim segmentima poslovanja, prenio je SEEbiz.