Hrvatska traži naknadu za ulaganja u sektor energetike BiH

0

Hrvatska elektroprivreda pokrenula je pitanje naknade za ulaganja u sektor energetike BiH prije početka rata.

Ministar spoljne trgovine BiH Mirko Šarović, rekao je za Dnevnik 2 RTRS-a da je riječ o ozbiljnoj situaciji i odštetnom zahtjevu koji vrijedi desetine miliona eura.

Ministar industrije Republike Srpske Petar Đokić ističe da Hrvatska potražuje sredstva u vrijednosti od približno pet teravata električne enrgije, ali da je to približna vrijednost i onoga što bi se moglo potraživati od Hrvatske za hidroelektranu “Dubrovnik”.

– Mi procjenjujemo da je to negdje više od četiri teravata energije koliko mi možemo da potražujemo od Hrvatske za sve ove godine koliko su oni koristili HE “Dubrovnik”. Ne bih rekao da je to pitanje koje treba da nas zabrine, ali došlo je vrijeme da se otvoreno, iskreno sa Hrvatskom sjedne i razgovara o tom pitanju i pokuša pronaći kompromisno rješenje u kom se ne bi upuštali u nekakve pravne sporove – izjavio je Đokić za RTRS.

Šarović kaže da je to ozbiljna situacija u kojoj hrvatska Elektroprivreda traži dobrovoljno poravnanje, odnosno isplatu uloženih sredstava BiH i najavljuje međunarodnu arbitražu ukoliko BiH ovom pitanju ne pristupi na “dobrovoljan način poravnanja”.