Hitna sjednica Vlade FBiH: Dobri rezultati podrške poduzetništvu

0

Rast broja zaposlenih veći za 2,6 osoba ili 12 posto u preduzećima koja su koristila podsticaje u odnosu na ona koja nisu. U programu subvencija putem grant sredstava povećanje je oko 1,7 zaposlenih.

To je navedeno u informaciji o rezultatima ekonometrijske evaluacije programa podrške sektoru poduzetništva koji je u periodu 2009-2015 godine provodilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, koju je danas na hitnoj, telefonski održanoj sjednici usvojila Vlada FBiH.

To ministarstvo Vlada je zadužila da u budućem kreiranju i provođenju politika podrške razvoju male privrede primijeni preporuke ekonometrijske ocjene programa podrške preduzećima.

U razvoju poduzetništva i malih i srednjih preduzeća (MSP) u Federaciji BiH vodeća uloga pripada Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, koje je zaduženo za provođenje projekta razvoja malog i srednjeg poduzetništva u FBiH od 2009. do 2018. godine.

Od 2009. do 2015. godine FMRPO je realiziralo ukupno 39 projekata, putem kojih su plasirana grant sredstva za podršku poduzetništvu čiji korisnici su bila preduzeća registrirana kao d.o.o. ili d.d.. Pored toga, u tom periodu to ministarstvo je, u saradnji s Razvojnom bankom FBiH, realiziralo program kreditiranja preduzeća u FBiH.

Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 3.614 prijava koje su u ovom periodu podnijela preduzeća. Od tog broja odobreno je ukupno 1.107 prijava (30,63 posto), i to 982 prijave za grant sredstva i 125 za kreditna sredstva. Rast prihoda od prodaje veći je za 13 posto u preduzećima koja su koristila podsticaje, što znači da su preduzeća uspjela transformirati povećanu količinu rada u odgovarajući proporcionalni rast proizvodnje i prodaje.

Prema tim pokazateljima može biti ocijenjeno da je program podrške učinkovit i da ima pozitivan efekt na rast preduzeća kroz povećanje zaposlenosti.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o uspješnoj realizaciji aktivnosti u okviru projekata unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u FBiH. Također je prihvatila izvještaj o evaluaciji programa podrške u sektoru poduzetništva i zadužila ovo ministarstvo da, na temelju preporuka sadržanih u izvještaju, pripremi tekst Prednacrta zakona o poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Resorna ministarstva i organi uprave zaduženi su da nastave s planiranim projektnim aktivnostima po potpisanom Ugovoru o savjetovanju Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke / Međunarodne finansijske korporacije.

U skladu s obavezama preuzetim Ugovorom o savjetovanju, ukupan nenovčani doprinos Vlade Federacije BiH za implementaciju tog projekta iznosi 195.000 KM. U proteklom periodu, od potpisivanja Ugovora o savjetovanju u maju 2016. godine do danas, Federalna vlada je učestvovala u implementaciji projektnih aktivnosti putem radnog vremena zaposlenika Vlade FBiH, ustupljenih prostorija i materijala, te logističke podrške u održavanju radionica i radnih sastanaka, nenovčanim sredstvima u vrijednosti od 65.000 KM.

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2016. godini, s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda.

Kako je zaključeno, Vlada će osigurati budžetska sredstva za podršku poljoprivredi i prehrambenoj industriji u skladu sa Srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2015- 2019 godina, te će, u svojstvu Skupštine Razvojne banke FBiH, osigurati jednostavniji pristup kreditima za poljoprivrednike i prerađivače u prehrambenoj industriji.

U informaciji je navedeno da su kapaciteti privrednih društava koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda u FBiH u 2016. godini bili gotovo na istom nivou kao i prethodnih godina. Bez obzira na povećanje proizvodnje u 2016. u odnosu na 2015. godinu, te neznatno povećanu iskorištenost raspoloživih kapaciteta u pojedinim granama prehrambene industrije, stepen iskorištenosti domaćih kapaciteta i dalje je nizak. U svim granama prehrambene industrije on je ispod 50 posto, osim u preradi voća i povrća gdje je iskorištenost kapaciteta 77 posto. Najniža iskorištenost kapaciteta je u proizvodnji vina i iznosi 12,75 posto, dok je u 2015. godini bila 15,6 posto.

U pojedinim granama prehrambene industrije je došlo do povećanja iskorištenosti kapaciteta, pa je tako u mlinskoj industriji sa 36,8 posto u 2015. povećana na 41,54 posto u 2016. godini, u preradi mesa sa 33 posto na 37 posto, preradi voća i povrća sa 62 posto na 77 posto, proizvodnji piva sa 27 posto na 29 posto, proizvodnji prirodne mineralne i izvorske vode sa 15 posto na 17 posto.

Smanjenje iskorištenosti kapaciteta zabilježeno je kod prerade mlijeka sa 56 posto u 2015. na 43,87 posto u 2016. godini, u proizvodnji bezalkoholnih pića sa 53 posto na 47 posto. I proizvodnja cigareta iz godine u godinu bilježi stalni pad iskorištenosti kapaciteta, pa je sa 32 posto u 2015. pala na 25 posto u 2016. godini. Kod proizvodnje vafla i keksa iskorištenost kapaciteta je ostala na istom nivou kao u prethodnoj godini.

Vlada FBiH je danas Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje dala saglasnost za provođenje postupka prodaje hotela „Ero“ Mostar, koji je u vlasništvu ovog zavoda, ukupne površine 9.591,04 m2, Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona.  

Prodaja će biti izvršena po cijeni od 1.100 KM po m2 i s rokom isplate u četiri kvartala.

Nakon dva neuspješna pokušaja prodaje hotela „Ero“, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je u decembru 2015. godine donio Odluku o davanju saglasnosti za učestvovanje ovog zavoda kao ponuđača u postupku prikupljanja ponuda za nabavku poslovnog prostora u Mostaru, a kojeg je raspisao Ured predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izdvajanje 150.000 KM iz tekuće rezerve s ciljem podrške institucijama i projektima kulture koji imaju međunarodni značaj i projektima koji imaju za cilj očuvanja kulturnog naslijeđa.

Od tog iznosa, ukupno 100.000 KM bit će rapodijeljeno East West Centru, Međunarodnom teatarskom festivalu MESS, Međunarodnom festivalu plesa BaletFest i Međunarodnom festivalu klasične muzike SWEM.

Preostalih 50.000 KM namijenjeno je Franjevačkom samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu za izgradnju i opremanje bibilioteke, uređenje galerijskog izložbenog prostora i elektroničku katalogizaciju muzejske građe.

Konačnu odluku o izdvajanju ovih sredstava Vlada FBiH će donijeti na narednoj sjednici.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas je ovlašten Renato Škrobo.

Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti za razrješenje Ivana Jozića dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, zbog imenovanja na drugu dužnost, kao i za imenovanje Silvije Brčić za vršiteljku ove dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Vlada FBiH je direktorima i zamjenicima direktora kazneno-popravnih zavoda u FBiH, kojima je istekao mandatni period od četiri godine, produžila mandat na period do dva mjeseca, počevši od 1. augusta ove godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.