Hidrogradnja opet na prodaji

0

Raspisan je još jedan javni oglas za prodaju nekadašnjeg građevinskog giganta Hidrogradnje, koja je u stečaju.

Početna cijena za kompaniju koja je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine godinama se ne mijenja i iznosi nešto više 88 miliona KM.

Kao i do sada, u oglasu je navedeno i da se Hidrogradnja prodaje u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju, bez prava naknadne reklamacije, izvijestio je Faktor.

Navedena vrijednost je početna cijena u tenderskoj dokumentaciji i privredni subjekat se ne može prodavati ispod te cijene. Jedan od navedenih uvjeta prodaje je i da kupac nastavi osnovnu djelatnost Hidrogradnje i zadrži postojeći broj zaposlenih.

Također, sve takse i poreze za prijenos vlasništva privrednog subjekta plaća kupac, te pripremu dokumentacije i pravne radnje za prijenos vlasništva.

Na javnom nadmetanju u decembru 2022. godine pobijedila je jedna firma, ali potencijalni kupac nikada nije uplatio kupoprodajnu cijenu, iako je rok za uplatu bio produžavan više puta.