Hasić-Drvo širi kapacitete i upošljava još 50 radnika

0

Gradonačelnik Edis Dervišagić u sklopu posjeta privrednim subjektima na području grada Gradačac boravio je u MZ Zelinja Srednja.

Jedna od uspješnih poslovnih priča jeste i tvornica igračaka od dreveta Hasić-Drvo d.o.o. Gradačac koja zapošljava preko 140 radnika i svoje proizvode plasira na tržište  Evropske unije.

Gradonačelnik se u razgovoru sa direktorom Beširom Hasićem upoznao sa poslovanjem ove firme koja u Gradačcu radi od 1998. godine.

Hasić je upoznao goste sa procesom proizvodnje i stepenom organiziranosti ove firme. Značajna i ohrabrujuća informacija je da, pored 140 trenutno uposlenih radnika, ova firma namjerava proširiti kapacitete i zaposliti još 50-tak novih radnika.

– Cilj posjeta uspješnim firmama na području našeg grada jeste da se upoznamo sa poslovanjem ali i sa problemima s kojim se susreću a tiču se lokalne zajednice, odnosno Grada Gradačca – istakao je gradonačelnik Dervišagić.