Gubitak bh. privrede zbog viza za Kosovo narastao na dva miliona eura mjesečno

0

Predstavnici više od 50 organizacija civilnog društva, kulturnih institucija i medija sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine usvojili su aklamacijom u Prištini Deklaraciju “kojom traže hitno ukidanje viznog režima između dvije zemlje, najstrožijeg u Evropi, koji ograničava slobodu kretanja ljudi, ideja, kao i kulturnu razmjenu”.

Zahtjevi su upućeni vladama u Prištini i Sarajevu, entitetskim vlastima, kao i regionalnim i međunarodnim institucijama, od kojih se zahtijeva hitno formulisanje mjera kako bi građanima koji žive u BIH i na Kosovu bilo omogućeno uživanje prava na slobodu kretanja kakva imaju građani ostalih zemalja jugoistočne Evrope.

Sastanaku u Prištini prethodio je sastanak privrednika Kosova i BiH održan u oktobru 2015. u Sarajevu.

Istraživanja tada provedena pokazala su da bh. privreda svakog mjeseca gubi milion eura usljed postojanja viznog režima koji otežava poslovanje.

Alban Hašani, direktor Ekonomskog instituta “Riinvest” iz Prištine, istakao je da je ta cifra između dva sastanka Inicijative za otvorene razgovore narasla na dva miliona eura, te da izvoz BiH na Kosovo rapidno opada.