Grupa Triglav: Neto dobit u devet mjeseci 54 miliona eura

0

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci 2016. godine uspješno poslovala i završila period s neto dobiti u visini od 54 miliona eura (matično društvo 48 miliona eura), dok je dobit prije oporezivanja iznosila 68 miliona eura (u matičnom društvu 60 miliona eura).

U Triglavu ocjenjuju da će uz uzimanje u obzir očekivanih prilika do kraja godine godišnja dobit prije oporezivanja Grupe biti postignuta u planiranom rasponu.

U izvještaju ovog osiguravatelja se navodi da je Triglav Grupa u prvih devet mjeseci fakturisala 721 milion eura konsolidovane bruto premije osiguranja i suosiguranja, što je 2 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine (odnosno 2% više, ako se pri poređenju uzme u obzir i prošlogodišnja prodaja češkog osiguranja). Premije osiguranja imovine su se povećale za 1%, dok je pri uzimanju u obzir prodaje češkog osiguranja, njihov rast iznosio 3%.

Premija životnih osiguranja spustila se za 2% i to prvenstveno zbog visokog doživljenja iz naslova osiguravajućih polica, dok se premija zdravstvenih osiguranja povećala za 4%.

U Sloveniji je Grupa Triglav ukupno fakturisala 0,3% više premija nego u istom periodu prošle godine, što je na nivou rasta cjelokupnog slovenačkog tržišta. Na tržištima izvan Slovenije prosječan rast premija Grupe Triglav u prvih devet mjeseci ove godine iznosio je u odnosu na isti period prošle godine 9%.

Triglav osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvih devet mjeseci 2016. ostvarilo rast premije od 10% i popravilo svoj položaj na tržištu Federacije BiH. I Triglav osiguranje Banja Luka u prvih devet mjeseci 2016. bilježi dobro poslovanje u osnovnoj djelatnosti.

U poređenju s prošlom godinom na ovogodišnje su poslovanje Grupe Triglav na području osiguranja utjecali masovni štetni događaji, a prvenstveno ljetne oluje s gradom te aprilski mraz i lokalne poplave u Sloveniji.

Ukupna vrijednost masovnih štetnih događaja iznosila je u ovogodišnjem periodu u Grupi Triglav 19 miliona eura. Ovo posljednje je prvenstveno utjecalo na povećanje kombinovanog količnika Grupe. Njegova je vrijednost u prvih devet mjeseci ove godine iznosila 95%, što je u skladu s njegovom strateškom ciljnom dugoročnom prosječnom vrijednošću.

Prinosi od finansijskih investicija Grupe Triglav bili su za 21% niži nego u istom periodu prošle godine, prvenstveno zbog nižih neto profita iz naslova prodaje finansijskih sredstava.

“Zadovoljni smo s ovogodišnjim poslovanjem i to kako s postignutom profitabilnošću tako i sa sačuvanom finansijskom stabilnošću Grupe Triglav. Uzimajući u obzir očekivane uslove poslovanja do kraja godine ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit prije oprezivanja Grupe Triglav biti u planiranom rasponu“, rekao je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Triglav u FBiH ostvario rast premije od 10%

glav osiguranje Sarajevo je, u poređenju sa istim periodom prošle godine, u prvih devet mjeseci 2016. godine ostvarilo rast od 10% fakturisane bruto premije osiguranja (15,9 miliona eura). Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja – 26% više premije nego prošle godine. Obim premije pri osiguranju automobilske odgovornosti se povećao za 8%. Posljedično je Društvo popravilo svoj položaj na tržištu Federacije BiH u poređenju sa istim periodom prošle godine.

“Rezultati ovogodišnjeg poslovanja u prvih devet mjeseci potvrđuju uspješno provođenje ciljeva uprkos zahtjevnim prilikama na tržistu na kojem poslujemo. Nastavljamo sa aktivnim nastupom na tržištu, jačanjem učinkovitosti prodajne mreže i oblikovanjem usluga prema potrebama osiguranika. Primjer koji ide u tom pravcu je Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje koje obezbjeđuje visok standard zdravstvenih usluga, dijagnostiku i liječenje te asistenciju pri izboru ljekara i ugovaranju usluge. U narednom periodu nastavljamo sa realizacijom strateškog plana i jačanjem finansijskog položaja Društva”, izjavio je Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav Osiguranja Sarajevo.

Triglav Banja Luka: Fakturisano 3,8 miliona eura premije

Na kraju prvih devet mjeseci ove godine Triglav osiguranje Banja Luka je fakturisalo 7.486.091 KM bruto premije (3,8 miliona eura). U posmatranom periodu likvidirane štete iznose 3.122.344 KM (1,5 miliona eura). Društvo je u prvih devet mjeseci ove godine nastavilo dobro poslovanje u osnovnoj djelatnosti, što pokazuje poboljšanje kombinovanog količnika.

“U Triglav osiguranju Banja Luka smo fokusirani na potrebe klijenata za što boljom ponudom ali isto tako i brzom i efikasnom isplatom štete. Za nas, kao članicu najveće osiguravajuće i finansijske grupe u regionu Adria, najveći izazov jeste prilagođavanje evropskih standarda, po kojima mi radimo, sa kretanjima na tržištu Republike Srpske. Iako to nije ni malo lak zadatak zadovoljan sam poboljšanjem ključnih pokazatelja poslovanja našeg Društva“ izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.