Grawe pripaja oslabljeno VGT osiguranje

0

Austrijsko Grawe osiguranje namjerava pripojiti VGT osiguranje Visoko, koje je preuzelo ranije ove godine.

Ova koncentracija prijavljena je Konkurencijskom vijeću BiH. U dokumentima objavljenim na stranici Vijeća, navodi se da je Grawe izrazio namjeru pripajanja Dioničkog društva za osiguranje VGT Visoko.

Grawe je trenutno na 7. mjestu po visini premije sa 38,4 miliona KM za 11 mjeseci ove godine, što je znatan porast u odnosu na prošlu godinu.

S druge strane, VGT je u padu. Za 11 mjeseci prikupljena je premija od 13,4 miliona KM, što je tek oko 56 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Ovo se dešava nakon što je Bosna-Sunce osiguranje pripojilo Zovko osiguranje koje je nedavno kupilo, a društvo će od naredne godine poslovati pod brendom Adriatic osiguranje.

Podsjetimo da je i austrijski VIG kupio Merkur osiguranje Sarajevo, ali će ono nastaviti poslovati kao poseban brend.