Gradsko vijeće bez zaključka o Zenicatransu

0

Nakon nepunih sat vremena rada, prekinuta je današnja hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica koja je sazvana potpisima 10 vijećnika, radi razmatranja teškog stanja u Javnom komunalnom preduzeću „Zenicatrans-prevoz putnika“.

Prilikom rasprave o dnevnom redu, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović predložio je kao dodatnu tačku usvajanje budžeta Grada za 2020. godinu, ali nije bilo podrške dovoljnog broja vijećnika, javio je Zenicainfo.

Nezadovoljan ishodom glasanja, gradonačelnik Kasumović je zajedno sa pomoćnicima i šefovima službi napustio sjednicu Gradskog vijeća.

– Bili smo spremni pomoći, ali bez budžeta se ne mogu vršiti isplate – podsjetio je gradonačelnik Kasumović, dodajući da mu nije jasno postupanje MUP-a ZDK jer je tri dana blokirana Autobuska stanica.

– Mene je strah da se policija ponovo ne vraća u stranačke okvire – kazao je Kasumović.

Vijećnici napustili salu

Vijeće kojem je predsjedavao zamjenik predsjedavajuće, Jasmin Hodžić, nastavilo je rad raspravom o mogućim mjerama za pomoć „Zenicatransu“. U raspravi je ukazano da nijedan od više zaključaka Vijeća za „Zenicatrans“ iz prošle godine gradonačelnik nije ispoštovao.

– I za budžet za 2020. godinu predložen je amandman koji predviđa izdvajanje 2,5 miliona maraka za ovo preduzeće, ali je od strane gradonačelnika odbijen – istakao je vijećnik A-SDA, Mensud Keleštura.

Zamjenik predsjedavajuće GV-a Zenica, Jasmin Hodžić ističe da je, nažalost, na kraju sjednice, kada su se trebali usvojiti konkretni zaključci za „Zenicatrans“, bio prinuđen da je prekine.

– Budžet nismo dobili u pisanoj formi tako da ga nismo mogli ni razmatrati. Nažalost, na kraju same sjednice, kada se trebalo glasati o zaključcima za „Zenicatrans“, dvoje vijećnika, koji su potpisnici za sazivanje hitne sjednice, napustilo je salu – ukazao je Hodžić, prenio je Zenicainfo.