Grabovac: Aranžman sa MMF-om relaksiraće entitetske budžete

0

Novi aranžman MMF-a i sve ono što on sa sobom nosi sigurno će relaksirati situaciju u budžetu. Tim se otvara prostor za najavljeno smanjenje poreskih opterećenja, pogotovo opterećenja na rad. S druge strane, ako sredstva odu u javnu potrošnju, za isplaćivanje plata, penzija i slično, rezultat je svima dobro poznat, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT.

VIJESTI.BA: Dvodnevni “Jahorina ekonomski forum 2016” završen je danas. Sa aspekta organizatora, kako ocjenjujete ovaj skup?

GRABOVAC: Bio bih neskroman ako bih rekao da nisam zadovoljan. Veliki broj učesnika dovoljno govori o tome koliko je ovaj forum uspio. Oni su razgovarali o vrlo aktuelnim temama koje nas trenutno opterećuju – migracioni procesi i njihov uticaj na naše radnike u inostranstvu, cijene nafte, cijene energije, te brojne druge.

Organizatorima je bio cilj da donosioci odluka čuju, kako od privrednika, tako i od domaćih i međunarodnih eksperata, šta će se dešavati u svijetu i šta mi kao mala zemlja možemo uraditi, kako bismo umanjili negative posljedice, ako ih već ne možemo u potpunosti eliminisati.

VIJESTI.BA: Pomenuli ste izazove na globalnom nivou koji se reflektuju i na RS. Gdje biste pozicionirali ekonomiju RS u odnosu na zemlje regije i EU?

GRABOVAC: Ekonomija zemalja regije, pa i BiH i RS, nije u sjajnoj situaciji. Prije svega, uzroci su sve ono što se dešavalo u ratu, zatim poslijeratna dešavanja, loša privatizacija, ali i neriješeni politički odnosi unutar BiH. Sve to teško je brema, pa i za ekonomiju RS.

Zvanični rezultatim pokazuju rast BDP-a posljednjih nekoliko godina, što govori o tome da se ipak nešto pokreće. Naš najveći problem ležu u tome što je baza mala. Nama su potrebne puno veće stope, da ne kažem i dvocifrene, da bismo za desetak godina stigni nivo razvoja koji smo imali prije rata.

Takođe, postoje pozitivni pomaci recimo u izvozu namještaja, što je jako dobro. Ne izvozimo oblovinu, već gotov proizvod i to na jako konkurentna tržišta EU. To je dokaz da se, bez obzira na sve poteškoće, može napraviti posao. Naši privrednici očito uspiju naći načina da postignu dobre poslovne rezultate. Najbolja potvrda tome jeste izvoz u EU.

VIJESTI.BA: Šta će kako za BiH tako i za RS značiti novi aranžman sa MMF-om?

GRABOVAC: Odgovor na to pitanje se može često čuti, tako da ni ja ne mogu biti posebno originalan. Ovaj aranžman MMF-a i sve ono što on sa sobom nosi sigurno će relaksirati situaciju u budžetu. Tim se otvara prostor za najavljeno smanjenje poreskih opterećenja, pogotovo opterećenja na rad, što je ključno. Ako u ekonomskoj politici imate situaciju da je smanjenje nezaposlenosti jedna od glavnih negativnih parametara, logično je da ćete smanjiti opterećenja.

Ovaj aranžman sa MMF-om bi trebao da da mogućnost entitetskim budžetima i entitetskim vladama da to konkretno i urade. S druge strane, ako sredstva odu u javnu potrošnju, za isplaćivanje plata, penzija i slično, rezultat je svima dobro poznat.

VIJESTI.BA: Aktuelna tema u RS svakako je i bankarski sektor, sa naglaskom na sporne banke – Banka Srpske i Pavlović banka. 

GRABOVAC: Nakon svega što se desilo, mislim da će pažnja političke i stručne javnosti usmjeriti na pažljivije i pomnije praćenje dešavanja u bankarskom sektoru. I u situaciji kada najmanja banka propadne, to sa sobom nosi negativne psihološke percepcije.

To može eventualno uticati na smanjenje depozita. Mi kontinuirano imamo rast depozita stanovništva, što je iznenađujuće. No, ovakva dešavanja u bankarskom sektoru mogu dovesti do povlačenja novca u slamarice, kako se to kod nas kolokvijalno kaže. To nam svakako ne bi išlo u prilog.

VIJESTI.BA: Kakav razvoj situacije očekujete?

GRABOVAC: Mislim da su u dobrom stanju one banke, koje nisu u problemima. Ova teška finansijska situacija pokazala je koje su banke bile u problemima. Ono što se negdje skrivalo, u ovako otežanim uslovima moralo je negdje isplivati i dovesti do likvidacije.