Goraždu manje novca nego ranije

0

Nakon što su vijećnici Gradskog vijeća Goražda usvojili Nacrt Budžeta za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta, održane su i javne rasprave za navedene nacrte, gdje su građani iznijeli svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije.

Budžet Grada Goražda za 2020. godinu planiran je u iznosu oko 9.714.000 KM, i manji je u odnosu na Budžet za 2019. godinu koji je iznosio oko 10.300.000 KM.

Pomoćnik gradonačelnika za finasije, trezor i privredu, Muamer Krašić je istakao da su zahtjevi budžetskih korisnika iznosili oko 11.300.000 KM.

Međutim realne mogućnosti i procjenjeni prihodi su značajno manji što je uticalo da se smanji ukupni Nacrt Budžeta. Na smanjenje prvenstveno su uticali očekivani i realno procjenjeni prohodi.

– Moram napomenuti da je krajem 2017. godine i početkom 2018. godine izmjenom Zakona o pripadnosti javnih prihoda BPK, Gradu Goraždu umanjeno oko 900.000 KM što je značajno uticalo na naš Budžet i na likvidnost našeg Budžeta. Također, prije toga bilo je smanjenje koeficijenta pripadnosti prihoda od indirektnih poreza i sve je to rezultat da smo mi morali smanjivati Budžet u odnosu na predhodne godine – rekao je Krašić.

Kapitalne investicije

Dodao je da je 2.416.000 KM planirano za kapitalne transfere i kapitalne izdatke i ostala kapitalna izdvajanja. Također, za ostala izdvajanja kao što su zajednička komunalana potrošnja, uređenje grada, uređenje građevinskog zemljišta, održavanje javne rasvjete i sportskih terena ukupno je planirano 975.000 KM

– Na osnovu ovoga možemo reći da je 23,23% ukupnog Nacrta Budžeta planirano u kapitalne investicije, što je u ovakvim uslovima po mom mišljenju veoma značajno – zaključio je Krašić.